Køb af varer og tjenester i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa
Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, når du køber varer eller tjenester, som eksempelvis mobil- og internetabonnementer. Du kan også læse om tv, elabonnement, kreditoplysninger og overførsel af disse mellem de nordiske lande. Desuden finder du oplysninger om, hvor du skal henvende dig, hvis der opstår problemer.

I Finland kan det være et krav, at du har et finsk personnummer for at kunne indgå aftaler om nogle af tjenesterne. Hvis du ikke har et finsk personnummer, kan det også begrænse brugen af nogle af tjenesterne.

Telefon

Næsten alle i Finland har i dag en mobiltelefon, og derfor findes der næsten ingen offentlige telefoner eller telefonbokse.

Mobilabonnementer

Nogle mobilselskaber kan kræve, at du har et finsk personnummer, for at du kan tegne et mobiltelefonabonnement med månedlig betaling.

I stedet for et abonnement med månedlige indbetalinger kan du vælge et forudbetalt abonnement (for eksempel taletidskort), hvor du betaler forbruget på forhånd. Når du køber et forudbetalt abonnement, stilles der normalt ikke krav om et finsk personnummer. Et forudbetalt abonnement kan oprettes via internettet, i en af operatørens butikker og i mange kiosker og butikker. Ved køb via internettet kan det være nødvendigt at have netbank i en finsk bank.

Fastnetabonnement

Fastnettelefoner bliver sjældnere og sjældnere i Finland. Operatørerne tilbyder stadig fastnetabonnementer, men i markedsføringen opfordrer de folk til at bruge mobiltelefon.

Internet

En stor del af kommunikationen mellem de offentlige myndigheder, virksomheder og privatpersoner i Finland foregår i dag via internettet. For eksempel har bankerne i endnu højere grad flyttet sine tjenester over på nettet, og de kan eksempelvis opkræve et gebyr, hvis regningerne ikke betales via netbanken. Du kan også sende ansøgninger til FPA og udfylde din selvangivelse på nettet. Når du bruger internettet til at ordne personlige sager som disse, skal du bruge din kode til netbanken eller dit net-id.

Der findes for eksempel offentlig internetadgang på bibliotekerne. Mange banker har ligeledes internetadgang, som kan bruges til netbanktjenester og betaling af regninger. De finske arbejdsformidlinger har normalt også internetadgang, som du kan bruge i forbindelse med jobsøgning.

På offentlige steder som biblioteker, skoler, caféer, restauranter er der ofte gratis trådløst internet, som du kan bruge med din egen computer.

Internetabonnement

Nogle mobilselskaber kan kræve, at du har et finsk personnummer, for at du kan tegne et mobiltelefonabonnement med månedlig betaling. I nogle operatørers netbutikker kan det også være nødvendigt med et finsk mobilnummer.

Hvis du ikke har et finsk personnummer, kan du købe et prepaid-abonnement og betale dit internetforbrug på forhånd.

Tv

Du skal slutte en digitalboks til dit tv, eller have et tv med en indbygget digital modtager for at kunne se digitalt tv i Finland. Analogt tv ophørte i Finland i 2008. I stedet for en særlig tv-licens betaler alle almindeligt skattepligtige i Finland en medieskat.

El

Beboeren opretter som regel selv et elabonnement, medmindre andet er aftalt med udlejeren eller andelsboligforeningen. Man kan frit vælge elleverandør, men abonnementet oprettes altid hos det lokale elselskab. I praksis er det dog tilstrækkeligt, at kunden kontakter elleverandøren, som herefter sørger for at oprette abonnementet hos elselskabet på vegne af kunden.

Et elabonnement kan oprettes uden et finsk personnummer. I så fald kan elleverandøren eksempelvis bede om kundens fødselsdato eller pasnummer.

Du kan sammenligne elleverandører og priser på Energimyndighetens netsted om elpriser.

Du kan læse mere om elpriser og abonnementer på Finsk Energiindustris netsted og hos Energimyndighetens forbrugerinformation.

Kreditoplysninger

I de nordiske lande administreres kreditoplysninger af private firmaer. Virksomheden har samarbejdsaftaler med de andre nordiske lande, således at anmærkninger, som er registreret i Finland, også kan tjekkes i de andre nordiske lande.

I henhold til loven har alle ret til gratis aktindsigt i egne kreditoplysninger én gang om året. Du kan gennemgå kreditoplysningerne personligt, eller du kan sende en anmodning til den virksomhed som administrerer kreditoplysningerne.

En privatperson kan ikke få en anmærkning uden at få information om det. Anmærkninger bliver kun stående i kreditoplysningsregistret i en begrænset periode.

Problemer

Hvis der opstår problemer, kan du kontakte den finske forbrugerrådgivning. Forbrugerrådgivningen informerer om forbrugeres rettigheder og pligter, mægler i konflikter mellem forbrugere og virksomheder og giver gode råd om blandt andet spørgsmål i forbindelse med bolig- og ejendomshandel.

I forbindelse med konflikter vedrørende handel på tværs af grænserne kan du kontakte Konsumenteuropa i Finland.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.