Kjøp av varer og tjenester i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa
Dette avsnittet informerer om hva du bør være oppmerksom på når du kjøper varer og tjenester, for eksempel mobiltelefon- og internettabonnementer. Du kan også lese om tv-lisens, strømavtaler, kredittopplysninger og overføring av disse mellom nordiske land samt om hvem du tar kontakt med når det oppstår problemer.

I Finland kan det være et krav at man har finsk personnummer for å kunne inngå enkelte avtaler om tjenester. Hvis man ikke har finsk personnummer, kan dette også begrense bruken av enkelte tjenester.

Telefon

I Finland har så godt som alle egen mobiltelefon i dag. Derfor finnes det nesten ingen offentlige telefoner eller telefonkiosker.

Mobiltelefonabonnementer

Avhengig av operatør kan det kreves finsk personnummer for å tegne mobiltelefonabonnement med månedlig avgift.

I stedet for et abonnement med månedlig betaling kan du velge en prepaid-løsning (f.eks. kontantkort), der du betaler operatøren for mobiltelefonbruken på forhånd. Kjøp av en prepaid-løsning forutsetter som regel ikke finsk personnummer. Du kan tegne avtale om prepaid-løsning og også laste opp ringetid på nettet, i operatørens egne butikker og ofte også i kiosker og butikker. For å gjøre denne typen ærender på nettet, må du som regel ha finsk nettbank-ID.

Fasttelefonabonnement

Fasttelefoner blir stadig sjeldnere i Finland. Operatørene tilbyr fremdeles fasttelefonabonnementer, men i markedsføringen oppfordrer de folk til å bruke mobiltelefon.

Internett

En betydelig del av kommunikasjonen og samhandlingen mellom offentlige myndigheter, bedrifter og privatpersoner foregår over Internett i dagens Finland. For eksempel har bankene i stadig høyere grad flyttet sine tjenester over på nettet, og kan for eksempel kreve gebyr for betaling av regninger dersom saken ordnes på annen måte enn gjennom egen nettbank. Man kan også ordne selvangivelsen og sende søknader til Folkpensionsanstalten (FPA) via Internett. Når en ordner slike personlige saker over Internett, brukes for eksempel nettbankkoder eller elektronisk legitimasjon for å bekrefte identiteten.

Offentlige internett-terminaler finnes for eksempel på bibliotekene. I mange bankfilialer er det internett-terminal for bruk av nettbanktjenester og betaling av regninger. Arbeidskontorene har ofte internett-terminaler til disposisjon for jobbsøkere.

På offentlige steder, som biblioteker, skoler og restauranter, er det ofte tilgang til gratis trådløst internett som du kan bruke på din egen datamaskin.

Internettabonnement

Avhengig av operatør kan det kreves finsk personnummer for å tegne internettabonnement. I nettbutikkene til noen operatører kan det også være nødvendig med finsk mobiltelefonnummer.

Uten finsk personnummer kan du kjøpe et prepaid-abonnement. Da betaler du for bruken i forkant.

Fjernsyn

For å motta finske digitale fjernsynssendinger må man ha en digitalboks koblet til fjernsynsapparatet, eller et fjernsynsapparat med innebygd digital dekoder. Det var slutt på analoge fjernsynssendinger i Finland i 2008. I stedet for en særskilt tv-lisens betaler allment skattepliktige i Finland Rundradioskatt.

Strøm

Beboeren tegner som regel strømavtale selv, med mindre annet er avtalt med utleieren eller boligselskapet. Du kan inngå strømavtale med den strømleverandøren du ønsker, men nettleieavtale kan bare inngås med det lokale strømnettselskapet. I praksis holder det imidlertid at kunden er i kontakt med strømleverandøren, som så ordner med nettleieavtale på vegne av kunden.

Strømavtale kan også inngås uten finsk personnummer. I slike tilfeller kan strømleverandøren be om å få oppgitt for eksempel fødselsdato eller passnummer.

Strømleverandører og priser kan du sammenligne på Energimyndighetens strømpristjeneste.

Mer informasjon om strømpriser og avtaler på Finsk energiindustris nettside og hos Energimyndigheten.

Kredittinformasjon

I de nordiske landene er det private bedrifter som administrerer kredittinformasjon. Bedriftene har samarbeidsavtaler med de andre nordiske landene, så betalingsanmerkninger som er registrert i Finland, kan som regel sjekkes også i de andre nordiske landene.

I henhold til finsk lov har alle rett til å få innsyn i sin egen kredittinformasjon kostnadsfritt en gang i året. Man kan gå gjennom kredittinformasjonen personlig eller ved å sende en anmodning til et firma som administrerer kredittinformasjon.

En privatperson får ikke betalingsanmerkning uten å vite om det. Betalingsanmerkninger blir bare stående i kredittinformasjonsregisteret i et avgrenset tidsrom.

Problemer

Skulle det oppstå problemer, kan du ta kontakt med Konkurrens- och konsumentverket. Konsumentrådgivningen informerer om forbrukernes rettigheter og plikter, megler i konflikter mellom forbruker og bedrift, samt gir råd bl.a. i spørsmål som dreier seg om bolig- og eiendomshandel.

I konflikter som dreier seg om handel over grensene, kan man ta kontakt med Konsumenteuropa i Finland.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.