Köp av varor och tjänster i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa
Här kan du läsa om vad du ska ta hänsyn till vid köp av varor och tjänster såsom mobiltelefon- och internetabonnemang. Du kan också läsa om tv, elavtal, kreditupplysningar och deras överföring mellan de nordiska länderna samt om vem du ska kontakta i problemsituationer.

I Finland kan det ibland krävas att du har en finsk personbeteckning (personnummer) för att kunna ingå vissa avtal om tjänster. Om du inte har en finsk personbeteckning kan det också begränsa användningen av vissa tjänster.

Telefon

Nästan alla finländare har numera en egen mobiltelefon. Därför finns det i praktiken inga allmänna telefoner eller telefonkiosker.

Mobilabonnemang

Beroende på operatör kan det krävas en finsk personbeteckning för att öppna ett mobiltelefonabonnemang med månadsavgift.

Istället för månadsabonnemang kan du välja ett så kallat prepaid-abonnemang (kontantkort), som innebär att du betalar operatören i förhand för användningen av telefonen. För att teckna ett prepaid-abonnemang behövs det vanligtvis ingen finsk personbeteckning. Ett prepaid-abonnemang kan öppnas och fyllas på via internet, i mobiloperatörens egen butik eller ofta även i kiosker och butiker. För att göra ärenden på internet behöver man i regel bankkoder från en finsk bank.

Telefonabonnemang för fast telefoni

Fasta hemtelefoner blir allt mer sällsynta i Finland. Operatörerna erbjuder fortfarande fasta abonnemang, men uppmuntrar i sin marknadsföring människor att använda mobiltelefon.

Internet

En betydande del av kontakterna med myndigheter, företag och även privatpersoner i Finland sker numera via internet. Bankerna har i allt högre grad överfört sina tjänster till internet och kan ta ut serviceavgifter för att till exempel betala räkningar, om du gör det på annat sätt än via din internetbank. Du kan också ansöka om bidrag från Folkpensionsanstalten och deklarera på internet. När du utför sådana personliga ärenden kontrolleras din identitet genom internetbankkoder eller e-legitimation.

Datorer med internetuppkoppling för allmänheten finns exempelvis på biblioteken. På många bankkontor finns det dator med internetuppkoppling för betalning av räkningar och andra banktjänster. På arbets- och näringsbyråerna finns det ofta datorer med internetuppkoppling för jobbsökning.

I offentliga lokaler, som bibliotek, skolor och restauranger finns det ofta gratis tillgång till ett offentligt trådlöst nätverk (wifi) som du kan surfa på med din egen dator.

Öppna internetabonnemang

Beroende på operatör kan det krävas en finsk personbeteckning för att öppna ett internetabonnemang. I vissa operatörers webbutiker kan du också behöva ett finskt mobiltelefonnummer.

Om du inte har någon finsk personbeteckning kan du köpa en prepaid-abonnemang, som innebär att du betalar för internetanvändningen i förhand.

Tv

För att ta emot digitala tv-sändningar från Finland behöver du en digitalbox ansluten till tv:n eller en tv med inbyggd digitalbox. De analoga tv-sändningarna upphörde i Finland 2008. Istället för en separat tv-licensavgift betalar alla obegränsat skattskyldiga i Finland rundradioskatt.

El

Som boende tecknar du normalt själv ett elavtal om inte annat överenskommits med hyresvärden eller bostadsaktiebolaget. Du kan teckna elavtal med valfri elleverantör, men överföringsavtalet, det vill säga nätavtalet, tecknas alltid med det lokala elnätsbolaget. Men i praktiken räcker det att du tar kontakt med elleverantören som ordnar nätavtalet åt dig.

Du kan teckna elavtal utan finsk personbeteckning. Istället kan elleverantören be om ditt födelsedatum eller passnummer.

Du kan jämföra elleverantörer och priser på Energimyndighetens webbtjänst för prisjämförelse.

Mer information om elpriser och elavtal hittar du hos Finsk Energiindustri och Energimyndigheten.

Kreditupplysning

I Norden hanteras kreditupplysningar av privata företag. Företagen har samarbetsavtal med de andra nordiska länderna, vilket innebär att kredituppgifter registrerade i Finland i regel även kan kontrolleras i de andra nordiska länderna.

Enligt finsk lag har alla rätt att kostnadsfritt kontrollera sina egna kredituppgifter en gång om året. Du kan kontrollera kreditupplysningarna personligen eller skicka in en ansökan till ett företag som hanterar kreditupplysningar.

Som privatperson kan du inte utan din kännedom få en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningarna är kvar i kreditupplysningsregistret endast under en viss tid.

Problemsituationer

I problemsituationer kan du kontakta Konsumentrådgivningen. Konsumentrådgivningen informerar om dina rättigheter och skyldigheter som konsument, medlar i tvister mellan konsument och företag samt ger råd i frågor som gäller till exempel bostads- och fastighetsaffärer.

Vid tvister som rör handel med parter utanför Finland kan du kontakta Konsumenteuropa.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.