Gemensamma ansökningar kan ge fler idrottsevent i Norden

28.10.20 | Nyhed
fotbollsmatch i Nordens tält i Almedalen
Fotograf
Victoria Henriksson/Norden.org
Bortom coronapandemin behöver Norden fler större idrottsevenemang. Kanske kan chanserna öka om länderna slår sig ihop om gemensamma ansökningar?

Idrotten har drabbats hårt av coronapandemin. Begränsningen av publik och inställda motionstävlingar har medfört att många föreningar har blivit utan viktiga intäkter.  

 

Bortom pandemin kan kommande stora evenemang inte bara lyfta idrotten, utan också ge möjligheter att marknadsföra alla eller några av Nordens länder. 

 

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur riktar sig nu till ländernas riksidrottsförbund för att höra om de skulle ha nytta av en gemensam strategi för att få stora turneringar och tävlingar till Norden. 

Större chans, mindre risk

Så resonerar Utskottet för kunskap och kultur som menar att en gemensam strategi skulle öka chansen och minska risken med att arrangera stora evenemang.

 

-  Norden bör kunna fungera som en viktig premissleverantör för framtida idrottsarrangemang. Att vi inte arrangerar mästerskap inte var och en för sig utan samarbetar om stora satsningar dem, gynnar dessutom hållbarheten, säger Jorodd Asphjell, norsk parlamentariker och ledamot i Utskottet för kunskap och kultur.

Kontakt med riksidrottsförbunden 

Kulturutskottet beslutade under tisdagen att ta kontakt med alla ländernas riksidrottsförbund för att höra om de skulle vara betjänta av att Nordiska ministerrådet initierar en gemensam strategi.
 
Strategin kan innehålla en värdering av kommande sökbara större idrottsevenemang när det gäller potentialen för publik, intäkter och internationell marknadsföring. 

Den kan också innehålla en plan på bästa sätt att få till stånd gemensamma ansökningar mellan två eller flera nordiska länder.