Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

IKT som utviklingsdriver i Arktis - NORA lanserer online konferanse

25.11.14 | Nyhed
Grønland
Fotograf
Nikolaj Bock
Hvordan kan IKT hjelpe det nordatlantiske Norden med å utvikle en sterkere økonomi og bedre offentlige tjenester? Dette er det grunnleggende spørsmål når Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) har lansert sin online konferanse, digitalarctic.com

Overkommelse av avstand er en hovedutfordring for NORA-regionen. Bakgrunnen for konferansen er OECD-analysen av NORA-regionen fra 2011, som bemerker at “IKT kan spille en viktig rolle i å forbedre effektiviteten i leveransen av offentlige tjenester i tynt befolkede og fjerne områder. Internett kan også promotere bedre forretningsmuligheter og hjelpe rurale virksomheter penetrere fjerne markeder”.

Med dette som utgangspunkt ønsker NORA å belyse de muligheter digitalisering gir næringslivet, offentlige myndigheter og befolkningen i regionen, og de tekniske utfordringene som finnes tilknyttet leveranse av telekommunikasjon. DigitalArctic ser på temaer som ‘born globals’ og ‘micromultinationals’, fjernundervising, telemedisin, prosjektimplementering og  infrastrukturutvikling.

Konferansens bidragsytere analyserer status quo, fremtidsvisjoner og –utfordringer. Bidrag kommer fra fremtredende akademikere, virksomheter, myndighetsorganer og entreprenører, både fra NORA-regionen og våre arktiske naboer i vest.

Helt digitalt

I tråd med dens tema er også konferansen digital – bidragsyterne gir sine presentasjoner i videoformat. NORA har også produsert mini-dokumentarer om suksesshistorier fra regionen. Du kan se hvordan man kan leve av å bygge flyplasser fra et lite kystsamfunn på Færøyene, eller hvordan en manns tekniske behov kan skape et verdensledende selskap basert i en liten fjordby vest i Norge.

På DigitalArctic kan du se videoene, kommentere og diskutere, akkurat når det passer deg – helt uten deltakeravgift eller reisekostnader. Med dette ønsker NORA å vise fordeler av digitalisering i selve konferanseformatet.

Den første runden med bidrag er allerede lastet opp på nettsiden, men flere vil bli lagt til senere. Følg NORA på twitter, og man vil hele tiden være oppdatert på siste nytt fra #DigitalArctic.

Etter DigitalArctic

NORA ønsker å se flere IKT-prosjekter i 2015. Håpet er at konferansen skal innspirere initiativer og innovasjon blant regionens næringsliv, innbyggere og offentlige myndigheter.

NORA kan tilby både regulær prosjektstøtte, reisestøtte til prosjektutvikling, og assistanse med identifisering av potensielle prosjektpartnere i regionen. Mer informasjon om dette i sesjonen DO IT på konferansesiden.