Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Nordiska rådets president betonar dialog i Arktis

30.03.17 | Nyhed
Britt Lundberg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Det viktigaste är att alla de som har tillgångar och intressen i Arktis upprätthåller en levande dialog. Det säger Nordiska rådets president Britt Lundberg efter att ha deltagit i arktiska konferensen International Arctic Forum i Archangelsk i Ryssland.

På konferensen, som hölls den 29-30 mars, deltog en rad politiker på hög nivå, bland dem ryske presidenten Vladimir Putin. Även de nordiska länderna var väl representerade. På agendan stod bland annat miljöfrågor och det internationella samarbetet i Arktis.

Nordiska rådets president Britt Lundberg träffade flera internationella politiker i Archangelsk. Hon höll bland annat diskussioner kring samarbetet i Arktis och i Norden med Olga Epifanova, som är medlem i den ryska dumans vicepresidium och representerar Archangelsk.

Området är rikt på tillgångar och har kapacitet att utvecklas. Samtidigt är det ytterst viktigt att de som har tillgångar också tar hänsyn till ursprungsbefolkningen och miljön när Arktis utvecklas. Det är en viktig balansgång.

Lundberg höll också ett möte med arktiska parlamentarikerkommitténs ordförande Eirik Sivertsen för att planera ett gemensamt arktiskt arrangemang i Helsingfors i november.

Miljön och freden viktig

Britt Lundberg betonade vikten av dialog mellan alla parter som har intressen i Arktis för att säkerställa fortsatt fred i området.

- Dialogen måste upprätthållas och hållas levande mellan parterna. Området är rikt på tillgångar och har kapacitet att utvecklas. Samtidigt är det ytterst viktigt att de som har tillgångar också tar hänsyn till ursprungsbefolkningen och miljön när Arktis utvecklas. Det är en viktig balansgång.

Britt Lundberg lyfte även fram klimatförändringarna och hur de påverkar Arktis.

- Man brukar säga att ”What happens in The Arctic doesn´t stay in The Arctic”. Det kan man vända på och säga att det som sker i världen utanför Arktis också påverkar Arktis i allra högsta grad, speciellt vad gäller klimatförändringarna.

Arktis prioriterat tema

Finland är ordförande i Nordiska rådet i år. Det arktiska samarbetet är ett centralt tema i Finlands ordförandeskapsprogram. Likaså är ett hållbart utnyttjande av områdets naturresurser samt skyddet av den ömtåliga miljön och ursprungsbefolkningen av högsta prioritet för Nordiska rådet.

Finland är ordförande för Arktiska rådet åren 2017-2019.