Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Arendalsuka 2021

Arendalsuka
Fotograf
Photo: Hanna Arrestad, Arendalsuka
Demokratifestivalen i Arendal blir i år igjen årets store møteplass for politisk og samfunnsinteresserte. Nordisk ministerråd er på plass for å diskutere nordiske utfordringer og løsninger for hvordan vi skal skape verdens mest bæredyktige og integrerte region. Velkommen til Nordens telt på Langbrygga i Arendal! Eller følg arrangementene på stream fra der du befinner deg i Norden.

Viruset stengte grensene. Hvor går Norden nå?

Start 17. august kl. 10.00:

Ett år hjemme. Barn og unges psykiske helse under og etter pandemien

Start 18. august kl. 10.00:

Fire risikoer for det nordiske arbeidsmarkedet

Start 18. august kl. 12.00:

Felles nordisk kriseberedskap: Er Norden klar for neste pandemi?

Start 18. august kl. 15.00:

Kolliderer nordisk studentmobilitet i stengte grenser?

Start 19. august kl. 10.00:

Med fem debatter skal vi innom en rekke temaer som betyr noe for befolkningen i Norden.

Vi skal selvsagt diskutere pandemien som har satt inn grenser i Norden. For hva skjedde med det grenseløse Norden da pandemien rammet? Kan vi fortsatt bli verdens mest integrerte region, etter å ha sagt «nej» til våre nordiske naboer i halvannet år? Næringslivet og politikerne svarer.

Og apropos mobilitet, hva skjedde med studentene da krisen kom? Studentene følte seg glemt. Info Norden og Norden i fokus sjekker status på utenlandsstudentenes opplevelse av Norden da grensene ble stengt.

Torsdag skal vi diskutere framtidens helseberedskap i Norden. Hit kommer blant andre Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, for å diskutere hvordan beredskapen skal se ut. Tidligere forsvarsminister i Finland og direktør for Nordisk råd, Jan Erik Enestam, vil dele sine foreløpige funn om framtidens nordiske beredskap.

Hvordan ser ditt framtidige nordiske arbeidsliv ut? Det skal vi også snakke om. Norges arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) står klar til å diskutere de politiske løsningene for Nordens framtidige arbeidsliv, sammen Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet og partene i arbeidslivet.

I tillegg til Nordisk ministerråds egne debatter, arrangerer Nordic Innovation, Nordforsk og Nordisk energiforskning panelsamtaler i Nordens telt. I tillegg kommer Nofima for å snakke om framtidens mattrender, og UiO:Norden for å diskutere likestilling som nordisk merkevare.

Våre debatter på Arendalsuka 2021

17. august kl. 10.00: Viruset stengte grensene. Hvor går Norden nå?

I 2019 vedtok de nordiske statsministrene at Norden skal bli verdens mest bæredyktige og integrerte region i 2030. Island, Sverige, Danmark, Norge, Finland og de selvstyrte områdene Åland, Færøyene og Grønland var enige om målet.

Så kom 2020, og landene gikk i lockdown. Hovedstad etter hovedstad, land etter land, ble rammet av en pandemi som ikke så grenser, bare muligheter.  

Hvordan kommer man tilbake etter det? Skal Norden fortsatt være en felles region, hvor finnes det samarbeid i dag? Er koronapandemien en hump i veien for samarbeidet, eller har sykdommen satt kjepper i hjulene for verdens mest integrerte region? 

Vi spør de som hele tiden jobber over grensene - hvilket nordisk samarbeid ser de for seg videre?

I debatten:

 • Jan Tore Sanner, nordisk samarbeidsminister og finansminister i Norge
 • Vibeke Madsen Hammer, Norges medlem i Grensehinderrådet
 • Petter Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels
 • Ingeborg Marie Østby Laukvik, leder av Halden Næringsutvikling
 • Aki Viitala, leder av Norsk-finsk handelsforening

Moderator: Ruth Astrid Sæter.

18. august kl. 10.00: Ett år hjemme. Barn og unges psykiske helse under og etter pandemien

Hvordan har barn og unges psykiske helse blitt påvirket under og av pandemien? Ser vi en ensom generasjon på vei ut av dette? Eller har de unge bare hatt det kjedelig? 

Hvordan har barn og unges psykiske helse blitt påvirket under og av pandemien? Ser vi en ensom generasjon på vei ut av dette? Eller har de unge bare hatt det kjedelig?  

Mantraet under pandemien har fra beslutningstakerne i de nordiske landene vært å skjerme barn og unge. Praksisen har vært ulik i forskjellige land: Der Danmark hadde hjemmeundervisning i et helt år, har Sverige holdt skolene åpne hele veien. Norge har valgt en middelvei mellom de to. Også fritiden har blitt påvirket av forbud mot treninger og samlinger. Vi får høre hvordan den nordiske politikken skal forsøke å fange opp de som trenger ekstra støtte. 

Og vi får høre fra dem det faktisk gjelder. Hvordan har det egentlig vært å være ung under pandemien? Det vil ungdommen selv svare på.

Deltakere:

 • Nina Sandberg, nestleder i Nordisk råds velferdsutvalg
 • Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft, UNICEF
 • Martine Antonsen, leder for Mental Helse Ungdom

Moderator: Lage Nøst, UNICEF

18. august kl. 12.00: Fire risikoer for det nordiske arbeidsmarkedet

Koronakrisen har bekreftet den nordiske modellens velkjente evne til omstilling. Partene har samarbeidet og reddet både jobber, inntekter og BNP. Likevel advarer nordiske arbeidslivsforskere om at stadig flere nordboere havner permanent utenfor arbeidslivet. 

Hvilke utfordringer må løses i vårt framtidige arbeidsliv? Vi vet en god del om risikofaktorene.

Vi inviterer derfor partene i arbeidslivet og politikerne til å svare på hvordan de vil videreutvikle og styrke den nordiske arbeidslivsmodellen.

I fire år har forskerne i Future of Work-prosjektet ved Fafo, finansiert av Nordisk ministerråd, forsket på framtidens arbeidsliv i Norden. Hvor solid er den nordiske arbeidslivsmodellen? Vil vi klare å skape nok jobber i fremtiden, og hvordan skal vi sørge for at vi har den rette kompetansen til å fylle disse jobbene? Og hvordan håndterer vi økte forskjeller mellom høyt- og lavtlønte?

Pandemien har forsterket utfordringene og satt fart på digitaliseringen av arbeidsplassene og fremveksten av nye arbeidsformer. Hvilke følger kan dette få?

Deltakere:

 • Kristin Alsos, forskningsleder, FAFO
 • Torbjørn Røe Isaksen, arbeidsminister (H)
 • Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant og tidligere arbeidsminister (Ap)
 • Julie Lødrup, 1. sekretær, LO
 • Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO

Moderator: André Jamholt, Nordisk ministerråd

18. august kl. 12.00: Felles nordisk kriseberedskap: Er Norden klar for neste pandemi?

Da koronapandemien slo inn over verden, var ikke Norge, Norden eller verden klar. Det fantes ingen nordisk vaksineproduksjon. Masker og visirer ble bestilt fra Kina. Ved et norsk sykehus opplevde personalet at smittevernutstyret de hadde kjøpt inn, var falskt. Italia sendte nødpakker med utstyr til norske sykehus. Samtidig shoppet Danmark vaksiner i et samarbeid med Israel, langt utenfor Nordens grenser. Hvordan har det nordiske samarbeidet fungert på helseområdet under pandemien? Hva skjer neste gang Norden møter en krise? 

Nordisk ministerråd og Nordisk råd ønsker å styrke det nordiske beredskapssamarbeidet. Men hva skal samarbeidet inneholde på helseområdet? 

Og – er Norge og Norden i det hele tatt villige til å stå sammen i møte med neste helsekrise? Det spør vi panelet om.

Deltakere:

 • Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson (Ap)
 • Erlend Larsen, stortingsrepresentant (H)
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder, Sykepeleierforbundet
 • Jan-Erik Enestam, tidl. forsvars-, innenriks-, miljøminister i Finland, direktør for Nordisk råd. Leder nå en utredning om Nordens framtidige beredskapssamarbeid.

Moderator: Ruth Astrid Sæter

19. august kl. 10.00: Kolliderer nordisk studentmobilitet i stengte grenser?

Norden skal være verdens mest integrerte region og har et felles utdannings- og arbeidsmarked. Nordisk ministerråd jobber for å motvirke grensehindre som hemmer mobilitet og vekst. Hvordan ble utenlandsstudentene i Norden rammet av koronapandemien? Hvilke incentiver må til for å gi trygghet til studenter som ønsker å ta steget ut i Norden, også i fremtiden?

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) og Info Norden, Nordisk ministerråds informasjonstjeneste, går i år sammen for å rette oppmerksomhet mot hvordan studentmobiliteten i Norden har blitt påvirket av pandemien.

Deltakere:

 • Sebastian Hytten, President, ANSA
 • Nina Sandberg, Nestleder, utvalget for velferd i Norden, Nordisk råd
 • Andreas Opsal Oftedal, Leder, Høyres Studenter

Moderator: Hilde Sandvik, journalist og grunnlegger av broen.xyz