Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Krisberedskap, pandemin och unga i fokus på Nordiska rådets höstmöte

03.09.21 | Nyhed
 Young woman looking out of window
Fotograf
Martin Zachrisson / Norden.org
På måndag och tisdag inleder Nordiska rådet den politiska hösten med sina årliga septembermöten. Under de två dagarna håller rådets presidium, utskotten och partigrupperna möten. Alla möten är digitala på grund av pandemin.

I samband med septembermötena 6-7.9 samlas också hela Nordiska rådet till ett gemensamt möte och paneldiskussion under rubriken psykisk ohälsa bland unga i Norden – effekterna av pandemin. Bland deltagarna finns Sveriges socialminister Lena Hallengren samt Bente Stein Mathisen, ordförande i Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden, och Nina Sandberg, vice ordförande i utskottet.

Evenemanget streamas på nätet (länk nedan).

I övrigt spänner dagordningarna under septembermötena över ett brett spektrum av ärenden. Presidiet behandlar till exempel flera frågor om krisberedskap, bland annat förslag på nordiskt beredskapslager i kriser, nordisk säkerhet mot cyberattacker samt etablering av statsministersamråd och krisberedskapskommitté.

Se direktsändningen

Se sändningen här med start kl. 16 den 6 september:

Utskotten sammanträder på andra mötesdagen

Utskottet för ett hållbart Norden tar bland annat upp Svanenmärkning av emballage och ett förslag om en nordisk allians för klimatet, Utskottet för tillväxt i Norden behandlar frågor som hållbar gruvdrift och biojetbränsle, Utskottet för välfärd i Norden behandlar bland annat hälsa och digitalisering och Utskottet för konst och klultur i Norden tar sig an ett förslag om mera grannspråksundervisning i skolan.

Under den första dagen av septembermötena sammanträder partigrupperna och då hålls också det gemensamma mötet. På andra dagen håller presidiet och utskotten sina möten.

Septembermötena skulle egentligen ha arrangerats i Sveriges riksdag i Stockholm, men på grund av pandemin är de digitala - för andra året i följd.