Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Bertel Haarder: Dags förnya Nordiska rådets ”grundstadga”

03.11.22 | Nyhed
Bertel Haarder på Nordiska rådets session i Helsingfors 2022.
Fotograf
Johannes Jansson
Det behövs en översyn av Helsingforsfördraget, ”grundstadgan” för Nordiska rådet. Det säger Bertel Haarder, mångårig medlem av rådet. I det nuvarande fördraget saknas bland annat utrikes- och säkerhetspolitik, som i dag är en av de viktigaste frågorna för Nordiska rådet. 

- Det är verkligen paradoxalt att Nordiska rådets arbete, som det är organiserat nu, inte tar hänsyn till att utrikes- och försvarspolitiken har blivit central för samarbetet. Det behövs en formalisering av det politiska arbetet med de här frågorna och det är ännu ett argument för att vi behöver en översyn av Helsingforsfördraget, säger Bertel Haarder, som bland annat har varit president för Nordiska rådet två gånger.

Haarder uttalade sig i en debatt med de nordiska försvarsministrarna på Nordiska rådets session i Helsingfors. Haarder höll presidiets inlägg i debatten och nämnde att Helsingforsfördraget har ändrats åtta gånger.

- Om vi inte nu behöver ändra det i ljuset av vad som har hänt med utrikes- och försvarspolitiken så vet jag inte när vi skulle behöva göra det. Denna session är historisk. Det här året är historiskt. Nu måste vi använda det momentum som tydligt känns här vid Nordiska rådets session i Helsingfors, sade Bertel Haarder.

- Tanken på en revidering av Helsingforsfördraget har förts fram också i andra sammanhang. Frågan diskuterades bland annat på mötet mellan Nordiska rådets presidium och de nordiska samarbetsministrarna under sessionen i Helsingfors.

Vicepresidenten vill diskutera uppdatering

Också Helge Orten, som valdes till vicepresident för Nordiska rådet på sessionen, förde fram tanken på en uppdatering i sitt inlägg.

Orten hänvisade till Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet från 2019, där rådet uppmanar de nordiska regeringen att utvärdera hur Nordiska ministerrådet bäst kan involveras i och stödja det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.

- I Nordiska råder är vi nu många som har börjat diskutera om det är behov för en uppdatering av Helsingforsfördraget så att det anpassas till den nya utrikes- och säkerhetspolitiska verkligheten, sade Orten.

På årets session har utrikes- och säkerhetspolitik varit ett genomgående tema på grund av det ryska anfallskriget mot Ukraina. Säkerhetsfrågor debatterades på toppmötet mellan Nordiska rådet och statsministrarna och var även i fokus i debatterna med utrikesministrarna och försvarsministrarna.

Även Finlands president Sauli Niinistö, som var gästtalare på sessionen i år, hade säkerhetsläget som tema.

Tidigare var utrikes-, försvars- och säkerhetsfrågor tabu i Nordiska rådet. De senaste åren har de frågorna blivit bland de viktigaste.

Helsingforsfördraget undertecknades i Helsingfors den 23 mars 1962 och fyller 60 år i år. Fördraget definierar ramen för nordiskt samarbete inom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.