Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

"Över hela världen löser kvinnor klimatkrisens problem”

16.11.22 | Nyhed
Nordic and African Leaders at COP27 side event

Nordic and African Leaders at COP27 side event

Photographer
Andreas Omvik
Det skulle få stora effekter på klimatpolitiken om kvinnor involverades på lika villkor i de internationella klimatförhandlingarna. Den slutsatsen drog både nordiska ministrar och afrikanska ledare när de diskuterade politiska grepp för att en jämställd klimatpolitik på COP27 i Egypten.

De pågående klimatförhandlingarna i Egypten kallas för ”Afrikas COP” eftersom det sker på den kontinent som bidragit minst till, men drabbas hårdast av, klimatförändringarna.

Jämställdhet har blivit en viktig del av förhandlingarna i år, och i ett officiellt sidoevent till klimatmötet diskuterade företrädare för de nordiska regeringarna, Afrikanska unionen och UN Women hur man kan få till stånd ett mer rättvist ledarskap.

Bättre finansiering krävs

"Globalt sett riktas inte särskilt mycket finansiering mot jämställdhet och kvinnors klimatarbete. För att komma framåt behöver både afrikanska och nordiska ledare öka stödet till jämställda klimatlösningar", sa Sima Bahous, chef för FN:s jämställdhetsorgan UN Women.

Ett klimat- och jämställdhetssmart jordburk

Eftersom den gröna omställningen kommer att omfatta alla delar av samhällsekonomin, krävs en politik som säkrar jämställdhet i alla dessa delar, från jordbruket till den högre utbildningen, från transportväsendet till fisket.  

"På vår kontinent är det kvinnorna som driver jordbruken och som nu ska anpassa matproduktionen till klimatförändringarna. Vi behöver sjösätta en extremt attraktiv, klimat- och gendersmart jordbrukspolitik för den nya generationen livsmedelsproducenter", sa Josefa Leonel Correia Sacko, kommissionär med ansvar för jordbruk och hållbar miljö på Afrikanska unionen.  

Omställningen påverkar hela samhället

De nordiska företrädarna, Espen Barth Eide, klimat- och miljöminister i Norge, och Hanna Sarkkinen, social-och hälsominister i Finland, erkände att de nordiska länderna fram till helt nyligen haft en relativt ”könsblind” nationell klimatpolitik. Nu driver de på för att få upp den jämställda klimatpolitiken högt på agendan, både nationellt och internationellt.

"Jag har läst Afrikanska Unionens klimathandlingsplan och lärt mig mycket. De nordiska länderna har gjort ett gemensamt åtagande att få all relevant kunskap på bordet och att integrera jämställdhet i alla de politikområden som berörs av den gröna omställningen. Det åtagandet arbetar jag hårt på att förverkliga i Finland", sa Hanna Sarkkinen, social-och hälsominister i Finland.

Kvinnor anpssar sig ständigt

I de afrikanska länderna är det uppenbart att kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringarna. De insåg tidigt att klimat- och jämställdhetspolitiken måste hänga tätt samman.

UN Women-chefen Sima Bahous kallade de afrikanska kvinnorna för ”solution-makers” som ständigt anpassar sig, hittar lösningar och försöker minska sårbarheten för sina barn och familjer.

Utbildade kvinnor en säkerhetsfråga

Pacifica Ogola, direktör för Climate Change and Forestry, från Kenya, sa att välutbildade kvinnor krävs för att klimatpolitiken ska kunna genomföras i praktiken.

"Att utbilda flickor är ett sätt att säkra samhällen som är motståndskraftiga i klimatförändirngarna", sa Pacifica Ogola.