Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Nordisk støtte til grønn gjenoppbygging i Ukraina

06.03.23 | Nyhed
building back greener in ukraine COP27
Fotograf
Andreas Omvik

Igor Korkhovyi, fungerende minister for samfunn og regional utvikling i Ukraina, og  Bohdan Vykhor, direktør for WWF Ukraina, under arrangementet på COP27.

Nefco (Nordic Environment Finance Corporation) støtter for tiden mer enn 20 prosjekter for å bedre levekårene for folk i Ukraina. “De nordiske landene har både kompetanse og evne til å støtte Ukraina i en grønnere og bedre gjenoppbygging”, sier Trond Moe, administrerende direktør for Nefco.

Et år har gått siden Russland startet sin invasjon av Ukraina. Krigen har forårsaket store skader på kritisk infrastruktur og miljø og legger enormt press på mennesker, samfunn, næringsliv og natur. I tillegg har mer enn 14 millioner mennesker måttet forlate hjemmene sine. Behovet for gjenoppbygging er enormt, men gir også anledning til å bygge på en mer bærekraftig måte for å skape en karbonnøytral og naturvennlig framtid for Ukraina.

I juli 2022 lansert Nefco, den nordiske grønne banken som eies av de fem nordiske landene, et grønt gjenoppbyggingsprogram for Ukraina, der hensikten er å støtte kommuner som bygger opp igjen kritisk infrastruktur på en miljømessig bærekraftig måte. Danmark, Finland, Norge og Sverige har bidratt med rundt 28 millioner euro, og EU har nylig stilt 50 millioner euro til rådighet for programmet.

Initiativet ble presentert på den nordiske paviljongen på COP27. Her sa Igor Korkhovyi, fungerende minister for samfunn og regional utvikling i Ukraina: “Vår visjon er at vi i framtiden vil skape en mer effektiv og klimanøytral økonomi når vi moderniserer Ukraina.”

Bedrede levekår

Programmet skal også sørge for rask bedring av levekårene for folk som er internt fordrevet, og for permanent bosatte, og sikre at generelle gjenoppbyggingsinvesteringer vil føre Ukraina mot en bærekraftig gjenoppbygging på linje med EU. Akkurat nå bidrar mer enn tjue prosjekter med fokus på bærekraftige boliger og grunnleggende kommunale tjenester som varme-, vann- og strømforsyning til å bedre levekårene for folk i Ukraina. To eksempler på initiativer akkurat nå er installasjonen av solcellepaneler og 20 gassdrevne varmtvannsberedere for å trygge oppvarming for mer enn 180 000 mennesker.

Vi ser fram til å dra nytte av Nefcos omfattende erfaring med kommunale prosjekter.

Ambassadør Matti Maasikas, leder for EUs delegasjon til Ukraina

Omfattende erfaring

I løpet av det siste tiåret har Nefco samarbeidet med mer enn hundre ukrainske kommuner og finansiert og iverksatt mer enn 240 miljøsmarte prosjekter innenfor energieffektivisering, oppvarming og andre kommunale tjenester i Ukraina.

“Kommunene er avgjørende for gjenoppbyggingen av Ukraina. Vi jobber sammen med dem på bakkenivå og har allerede innledet de første prosjektene innenfor programmet. De nordiske landene har både kompetanse og evne til å støtte Ukraina i en grønnere og bedre gjenoppbygging, sier Trond Moe, administrerende direktør for Nefco.

I en uttalelse etter at EU donerte 50 millioner euro, sa EU-ambassadør Matti Maasikas, leder for EUs delegasjon til Ukraina: “Vi ser fram til å dra nytte av Nefcos omfattende erfaring med kommunale prosjekter. Å inkludere grønn gjenoppbygging helt fra starten vil støtte den generelle gjenoppbyggingen av Ukraina og integreringen i Europa.