Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2017

Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2017
Fotograf
Magnus Froderberg/norden.org
RePack fra Finland har fået Nordisk Råds miljøpris 2017. Direktør Jonne Hellgren modtog prisen ved Nordisk Råds prisuddeling i Finlandiahuset i Helsingfors d. 1. november.

Bedømmelseskomitéens motivation:

E-handel vokser hurtigt i Norden og resten af verden, og man forventer at volumen vil fordobles i løbet af ganske få år. Denne udvikling har mange konsekvenser for miljøet, ikke mindst et massivt brug af engangsemballage. Mens bedømmelseskomiteen forholder sig kritisk overfor det generelt stigende forbrug, er man glad for at se, at virksomheden RePack fra Finland har løst en del af problemet ved at udvikle praktisk genbrugsemballage og retursystem til e-handel.

RePack er vinder af Nordisk Råds miljøpris 2017, fordi virksomheden med deres produkt gør miljø til en god forretning og på en lettilgængelig og innovativ måde, er med til at sætte fokus på genanvendelse, samt unødigt ressourceforbrug og affaldsproduktion. I samspil med forbrugerne er RePack med til at nedbringe mængden af affald. Deres transportpose er lavet af genanvendte plastikposer og kan genbruges mindst 20 gange. 75% af alle poser bliver afleveret tilbage via retursystemet. Det er et markedsdrevet initiativ, og vil kunne bredes ud til mange andre lande og brancher til fordel for miljøet.