Vinner av Nordisk råds miljøpris 2017

Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2017
Fotograf
Magnus Froderberg/norden.org
RePack fra Finland har fått Nordisk råds miljøpris 2017. Direktør Jonne Hellgren mottok prisen under Nordisk råds prisutdeling i Finlandiahuset i Helsingfors 1. november.

Bedømmelseskomiteens begrunnelse:

E-handel vokser raskt i Norden og resten av verden, og man forventer at volumet vil fordobles i løpet av ganske få år. Denne utviklingen har mange konsekvenser for miljøet, ikke minst en massiv bruk av engangsemballasje. Mens bedømmelseskomiteen forholder seg kritisk til det generelt stigende forbruket, er man glad for å se at virksomheten RePack fra Finland har løst en del av problemet ved å utvikle praktisk gjenbruksemballasje og retursystem til e-handel.

RePack er vinner av Nordisk råds miljøpris 2017 fordi virksomheten med sitt produkt gjør miljø til god forretning og på en lett tilgjengelig og innovativ måte er med på å fokusere på gjenbruk, unødig ressursforbruk og avfallsproduksjon. I samspill med forbrukerne er RePack med på å redusere mengden avfall. Deres transportpose er laget av resirkulerte plastposer og kan gjenbrukes minst 20 ganger. 75 % av alle poser blir levert tilbake via retursystemet. Det er et markedsdrevet initiativ og vil kunne spres til mange andre land og bransjer til fordel for miljøet.