De nordiske lande i den grønne omstilling – mere end naboer

Strategiske anbefalinger for det nordiske miljø- og klimasamarbejde frem mod 2030

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
De nordiske lande har gennem flere årtier samarbejdet om miljø- og naturbeskyttelse i Norden såvel som internationalt. Denne rapport fremlægger anbefalingerne fra en ekstern strategisk undersøgelse af det fremtidige potentiale for det officielle nordiske miljø- og klimasamarbejde inden for rammerne af Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima. Anbefalingerne peger på muligheder for, hvordan samarbejdet kan udvikle sig som en endnu mere relevant og konkret drivkraft for den grønne omstilling. Anbefalinger knytter sig til fem overordnede områder, hvor det nordiske miljø- og klimasamarbejde bør gøre sig tydeligt gældende: konkrete løsninger til grøn omstilling, mobilisering af nøgleaktører, finansiering af grøn omstilling, internationalt samarbejde og tilpasning til de klimamæssige ændringer.
Publikationsnummer
2018:749