Norden i samlet kamp mod antimikrobiel resistens

12 konkrete tiltag. En hvidbog indeholdende forslag til nye nordiske initiativer

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
I dag er antibiotika et middel, man i mange sektorer tager for givet, uagtet om man som patient bliver behandlet for en lungebetændelse, eller man som landmand giver sin svinebesætning antibiotika for at slå diverse sygdomme ned. Sådan har det imidlertid ikke altid været, og sådan bliver det ikke med at være hvis udviklingen av antimikrobiel resistens (AMR) for lov til at forsætte. En eskalerende og signifikant stigning i forbruget af antibiotika har resulteret i, at verden står overfor voksende udfordringer med resistente bakterier og mikrober indenfor mange forskellige områder. Hvis der ikke bliver truffet de rigtige politiske beslutninger i dag, kan det gå gruelig galt inden for de kommende årtier. Årlig dør knapt 1 million mennesker pga. antimikrobiel resistens og en prognose viser at årlige dødsfald vil øges til 10 millioner mennesker årlig inden 2050.  Rapporten ”12 konkrete tiltag” bygger på høringen ”Man dør vel ikke af lungebetændelse…?”, som blev afholdt den 6. december 2016, på Christiansborg i København, på opfordring af det danske formandskab for Nordisk Råds præsidium og rådets præsident, Henrik Dam Kristensen. Under høringen deltog tilmeldte fra alle de fem nordiske land og de relevante fagmiljøer. Rapporten beskriver en strategien med 7 overordnede mål som følges op med 12 kvalificerede og fagligt funderede rekommandationer, som viser, hvordan en politisk strategi kan oversættes til håndfaste tiltag. Nordisk råd har stillet sig bag forslagene og rekommanderer Nordisk ministerråd at igangsætte initiativerne. 
Publikationsnummer
2017:725