Norden – en kraft for fred

Program for Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2023

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Under Islands formandskab for Nordisk Ministerråd i 2023 vil vi arbejde ihærdigt med de tre fokusområder: et grønt, et konkurrencekraftigt og et socialt bæredygtigt Norden. Vi vil bestræbe os på at fremme en grøn og retfærdig omstilling med inddragelse af alle generationer. Der vil blive lagt særlig vægt på fred som en forudsætning for velfærd, menneskerettigheder og beskyttelse af miljøet - hvor et samlet Norden kan vær en kraft for fred.
Publikationsnummer
2022:738