Policy brief: Clean Nordic Oceans – et netværk til reduktion af havforurening og spøgelsesfiskeri

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Clean Nordic Oceans blev etableret som et netværk til udveksling af viden og erfaringer vedrørende metoder og tiltag, som kan mindske risikoen for spøgelsesfiskeri og havforurening og øge indlevering og genbrug fra erhvervs- og lystfiskeri. Alle de nordiske lande har deltaget i netværket.Via et dedikeret website (www.cnogear.org), workshops, seminarer, konferencer, film og sociale medier har dette projekt bidraget til at skabe kontakter både i og uden for Norden, som kan bidrage til at mindske udfordringerne med havforurening på grund af fiskeri.Man er nået frem til en række vigtige konklusioner, og rapporten peger blandt andet på, at alle de nordiske lande har for lidt fokus på fiskernes “bevidsthed om og holdning til”, hvordan man kan bidrage til et renere hav. I rapporten foreslås flere mulige tiltag. Nogle af tiltagene vil passe til alle lande, men overordnet er der ingen løsninger, der er “one size fits all”.
Publikationsnummer
2020:019