Medlemsförslag om ökad trygghet med New York-modellen