17.1.
Betänkande om medlemsförslag om en välfungerande nordisk arbetsmarknad, A 1731/tillväxt