Irakin ja Syyrian kulttuuriperinnön tuhoaminen – pohjoismainen aloite kulttuuriesineiden laittoman kaupan estämiseksi

12.05.15 | Julkilausuma
Pohjoismaiden kulttuuriministerien yhteinen julkilausuma 12. toukokuuta 2015

Tietoja

Hyväksytty
12.05.2015
Sijainti
Tórshavn, Færøyene
 • Irakissa ja Syyriassa tapahtuva kulttuurihistoriallisten esineiden ryöstö ja salakuljetus on erittäin vakavaa. Kehotamme vahvasti Pohjoismaiden kulttuurialan toimijoita, keräilijöitä ja elinkeinonharjoittajia, kuten taidekauppiaita, antikvariaatteja ja museoita, olemaan erityisen valppaina. Viittamme tässä yhteydessä Pohjoismaiden lainsäädäntöön, johon kuuluu säädöksiä laittomasta maahantuonnista ja myynnistä koskien vanhoja esineitä ja kulttuuriesineitä, jotka voivat olla peräisin näiltä alueilta.


  Olemme viime aikoina kauhistuneina seuranneet tuhansia vuosia vanhojen kulttuuriaarteiden häikäilemätöntä tuhoamista Irakissa ja Syyriassa.
  Unescon mukaan nämä historialliset kohteet, joita on nyt järjestelmällisesti tuhottu, kuuluvat maailman tärkeimpiin kulttuuriperintökohteisiin. Tilanne on äärimmäisen vakava sekä paikallisväestölle että koko ihmiskunnalle.


  Historiallisia muistomerkkejä ja suuria esineitä tuhotaan, kun taas pienempiä kulttuuriesineitä myydään laittomilla markkinoilla ääriryhmien toiminnan rahoittamiseksi ja tukemiseksi. Historiallisesti merkittäviä ainutlaatuisia esineitä varastetaan museoista ja kirjastoista tai ryöstetään arkeologisilta kaivauksilta ja salakuljetetaan myyntiin Eurooppaan tai muualle maailmaan.


  YK:n turvallisuusneuvosto antoi 12. helmikuuta päätöslauselman, joka velvoittaa maita käynnistämään toimia tavoitteena estää Irakin ja Syyrian ääriryhmien toiminta, jossa varoja hankitaan hirmutöiden jatkamiseksi paikallisväestöä ja koko maailmanyhteisöä vastaan.


  YK:n turvallisuusneuvosto kehottaa maailman maita ja järjestöjä liittymään yhteiseen aloitteeseen ja yhdessä ryhtymään toimiin näiden hirmutekojen lopettamiseksi.


  Unesco järjesti 1. huhtikuuta kansainvälisen korkean tason kokouksen, jossa käsiteltiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2199 täytäntöönpanoa Irakin ja Syyrian kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Kokouksessa keskusteltiin toimijoiden välisestä työnjaosta sekä kokemuksista YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1483 (2003) täytäntöönpanon parissa, joka sisältää Irakista peräisin olevien kulttuuriesineiden kauppakiellon.

  Unesco on käynnistänyt myös kampanjan huomion kiinnittämiseksi asiaan. Kampanja on nimeltään #Unite4Heritage. Pohjoismaiden kulttuuriministerit tukevat tätä kampanjaa.

  Unescon ja muiden kansainvälisten järjestöjen panosten lisäksi tarvitaan määrätietoisia kansallisia aloitteita kulttuuriesineiden laittoman kaupan ehkäisemiseksi.

   


  Yhteispohjoismainen aloite

  Unescon vuoden 1970 yleissopimuksen allekirjoittaneissa maissa on yleisesti kielto kulttuuriomaisuuden luvatonta maahantuontia ja kaupankäyntiä vastaan. Pohjoismaiden kaltaisilla pienillä mailla on paremmat mahdollisuudet onnistua toimissaan, jos käynnistetään alueellista yhteistyötä eri tahojen ja eri viranomaisten välillä.


  Tavoitteena selvittää pohjoismaisen foorumin edellytyksiä jatkotoimia ajatellen ehdotamme, että syksyllä 2015 järjestetään yhteispohjoismainen alan konferenssi. Konferenssin tavoitteena on tuoda lisää tietoa alan toimijoille sekä keskustella mahdollisuuksista tiivistää pohjoismaista yhteistyötä ja lisätä toimia yhteisten resurssien optimaaliseksi hyödyntämiseksi. Konferenssin kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti tulli, poliisi, museot, antiikkikauppiaat, huutokaupat ja muut alan toimijat.


  Jotta vastatoimilla olisi toivottu vaikutus, on erittäin tärkeää, että alan toimijat ja koko pohjoismainen yhteisö tukevat solidaarisesti laitonta kauppaa vastaan kansallisesti tehtäviä aloitteita.


  Kaikkia alan toimijoita, mahdollisia ostajia ja asianomaisia viranomaisia kehotetaan sen vuoksi olemaan erityisen valppaina, erityisesti koskien mahdollisesti Irakista tai Syyriasta peräisin olevia esineitä.


  Yleisöä kehotetaan olemaan valppaana kulttuuriesineiden kaupassa internetissä, huutokaupoissa tai ulkomaanmatkojen yhteydessä. Jos herää epäilyksiä, että jonkin esine voi olla laittomasti maahantuotu, on otettava yhteys poliisiviranomaiseen.


  Kehotuksena on myös, että kaikki kulttuuriesineiden kanssa kauppaa käyvät joko yksityisesti tai ammatillisissa yhteyksissä – myös internet-kaupassa – noudattavat velvoitteita, jotka ilmenevät seuraavista asiakirjoista ja säännöistä: