Rehabilitering og rehabiliteringspenger på Island

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi
Her kan du finne informasjon om reglene for rehabilitering og rehabiliteringspenger på Island.

Rehabiliteringspenger blir gitt til personer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller ulykke, men er i en rehabiliteringsprosess med det formål å komme i arbeid igjen.

Organisering av rehabiliteringen

Ulike instanser tilbyr rehabilitering, blant andre kommunenes sosialtjenester i hele landet, Reykjalundur og yrkespraksis for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vanligste er å oppsøke arbeidsrehabiliteringsprogrammet VIRK, som i samarbeid med ulike fagforeninger tilbyr hjelp i hele landet. VIRK har spesialrådgivere innenfor arbeidsrehabilitering. Vanligvis holder de til hos fagforeningene, og de samarbeider tett med fagforeningens helsefond.

 

Vilkår for rehabiliteringspenger på Island

Hovedvilkåret for å få rehabiliteringspenger er at du tar aktiv del i rehabiliteringen, veiledet av en fagperson, med det formål å komme tilbake i arbeid.

Du må også:

  • Ha hatt folkeregistrert adresse på i Island i de siste seks månedene før søknaden sendes inn, eller i tre år om du hadde nedsatt arbeidsevne da du flyttet til Island. 
  • Være i alderen 18–67 år. 
  • Ha brukt opp den opparbeidede sykelønnsperioden fra arbeidsgiver og utbetalinger av sykepenger fra fagforeninger og forsikringsselskaper. 
  • Ikke ha rett på dagpenger ved arbeidsledighet. 
  • Være i rehabilitering med en plan for rehabiliteringsprosessen.

 

Rehabilitering når du har folkeregistrert adresse på Island, men jobber i et annet nordisk land

De nordiske landene har en avtale som tilsier at en du kan søke om rehabilitering i det landet du er bosatt i, selv om trygderettighetene dine er i landet du jobber i. Vilkårene varierer mellom de nordiske landene. Du kan gå til en offentlig etat (Rikstrygdeverket) i landet du arbeider i, og undersøke om det er mulig å lage en avtale mellom to land om rehabilitering og/eller ytelser.

Rehabiliteringspenger blir ikke utbetalt til andre enn muligens de nordiske land, og da bare om det foreligger en avtale om rehabilitering/ytelser for den enkelte.

 

For å søke

Du søker digitalt om rehabiliteringspenger på Mine sider hos tr.is

Du kan også søke ved å fylle ut skjemaer.

 

Hvem skal man kontakte om man har spørsmål?

Flere opplysninger finner du på Rikstrygdeverkets hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 560 4400. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.