Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi
Här kan du läsa om vilka regler som gäller om rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island.

Rehabiliteringsersättning betalas ut till de som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada och som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Typer av rehabilitering

Rehabilitering bedrivs av olika aktörer som t.ex. kommunernas socialtjänster över hela landet, rehabiliteringscentret Reykjalundur och programmet Yrkesträning för funktionsnedsatta. De flesta får hjälp av rehabiliteringsfonden VIRK (VIRK starfsendurhæfingarsjóður) som erbjuder sina tjänster i alla delar av landet och samarbetar med fackföreningar. Bland VIRKs anställda finns experter på arbetslivsinriktad rehabilitering som vanligtvis har sina arbetsplatser hos fackföreningarna och jobbar i nära samarbete med deras sjukvårdsfonder.

 

Krav som ställs för att få rehabiliteringsersättning i Island

Aktivt deltagande i ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram är den grundläggande förutsättningen för att rehabiliteringsersättning kan beviljas.

Man måste också:

  • Ha varit folkbokförd i Island under de senaste 6 månaderna före ansökan, eller de sista 3 åren i de fall där arbetsförmågan redan var nedsatt vid flyttningen till landet. 
  • Vara mellan 18 och 67 år. 
  • Redan ha utnyttjat sin rätt till sjuklön från arbetsgivaren, samt eventuell rätt till sjukersättning från fackföreningar och försäkringsbolag. 
  • Vara i en situation som inte berättigar till ersättning för arbetslöshet. 
  • Delta i målinriktad rehabilitering.

 

Rehabilitering när man är folkbokförd i Island men arbetar i ett annat nordiskt land

De nordiska länderna har undertecknat ett avtal som garanterar att en person kan ansöka om rehabilitering i bosättningslandet även om sjukförsäkringen gäller i arbetslandet. Länderna har olika regler om detta. En berörd person kan ansöka till den behöriga myndigheten i arbetslandet (i Island Tryggingastofnun (Socialförsäkringsverket)) om utredning av möjligheten att underteckna ett kontrakt om rehabilitering och/eller betalning av ersättning mellan de två länderna.

Rehabiliteringsersättning betalas inte till andra länder utom möjligtvis i de fall där ett kontrakt har undertecknats om rehabilitering eller ersättning till förmån för en viss person.

 

Hur man ansöker

Ansökan om rehabiliteringsersättning kan lämnas elektroniskt under Mínar síður på webbportalen tr.is (kräver isländskt personnummer eller elektronisk ID-handling).

Ansökningsformulär på papper finns också.

 

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

Utförligare information finns på Tryggingastofnuns hemsida. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 560 4400.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.