Päivähoito ja perhepäivähoito Islannissa

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi
Päivähoito on varhaiskasvatuksen ensiaskel ja on suositeltavaa tutustua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ennen Islantiin muuttoa. Tässä artikkelissa kerrotaan alle kouluikäisille järjestettävistä päivähoitomahdollisuuksista, kuten päiväkodista ja perhepäivähoidosta.

Islannissa kunnat vastaavat päiväkodeista ja valvovat perhepäiväkotitoimintaa. Tarjolla on myös yksityisiä peruskouluja ja päiväkoteja, jotka usein saavat osarahoitusta kunnista.

Päiväkotitoiminta

 

Päiväkodit on yleisesti ottaen tarkoitettu alle kuusivuotiaille lapsille. Ne ovat useimmiten kunnallisia, mutta päiväkotitoimintaa voivat järjestää myös muut asianomaisen kunnan hyväksymät toimijat.

Päiväkotien kuuluu noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa toimintasuunnitelmaa, jota tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Toimintasuunnitelmassa määritellään päiväkodin päätavoitteet ja sen opetuksellinen ja kasvatuksellinen sisältö. Kunnilla on sitä vastoin vastuu päiväkotien toiminnasta ja rahoittamisesta.

Useimmista kunnista voi hakea päivähoitopaikkaa yli kuuden kuukauden ikäisille lapsille, mutta paikkoja alle 18 kuukauden ikäisille lapsille tarjotaan vain poikkeustapauksissa. Tavallisinta on, että lapsi on perhepäivähoidossa ennen päiväkotipaikan saamista. Sylivauvaikäisille on tarjolla erityispäiväkoteja, mutta niitä on vain muutama.

Lapsen tulee yleensä olla kirjoilla siinä kunnassa, mistä hänelle haetaan päiväkotipaikkaa, mutta poikkeuksiakin on.

Useimmat päiväkodit edellyttävät, että lapsi pitää neljän viikon kesäloman ja monet päiväkodeista ovat kokonaan kiinni tietyn ajan kesästä.

 

Perhepäivähoito 

 

Kunnalliset lautakunnat antavat luvan perhepäivähoitotoimintaan, mutta perhepäivähoitajat työskentelevät itsenäisesti, joten heiltä on haettava hoitopaikkaa suoraan. Useimmat kunnat avustavat perhepäivähoitomaksuissa. Alennettua päivähoitomaksua voidaan antaa, kun äitiysloma loppuu eli kun avioparin tai avoliitossa asuvien vanhempien lapsi on yhdeksän kuukauden ikäinen. Monet kunnat myöntävät sisaralennusta.

Jotkut kunnat tarjoavat myös korvausta lapsen kotihoidosta, jos vanhemmat päättävät hoitaa alle kuusivuotiasta lastaan kotona.

Lisätietoa Reykjavikin alueen perhepäivähoidosta on kaupungin kotisivuilla (Reykjavíkurborg). Pääkaupunkiseudun ulkopuolella lisätietoja saa omasta asuinkunnasta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.