Børnehaver og dagplejeforældre i Island

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi
Børnehaver er det første skoletrin, og det tilrådes at sætte sig godt ind i forhold vedrørende dagpleje og pasning, når man skal flytte til Island. Her kan du finde information om mulighederne for dagpleje og pasning af børn, bl.a. om børnehaver og dagplejeforældre.

I Island står kommunerne generelt for driften af børnehaver, ligesom de organiserer dagplejeforældres dagplejetilbud. Der findes private skoler, både på grundskole- og børnehaveniveau, men de får som regel delvis støtte til driften af kommunerne.

Børnehaver

Børnehaver er almindeligvis beregnet for børn op til 6 år. De fleste drives af kommuner, eller af andre parter, som er godkendt af den enkelte kommune.

Undervisnings- og kulturministeriet fastsætter en generel undervisningsplan for alle børnehaver. Den bliver revideret med regelmæssige mellemrum. Af den fremgår de vigtigste mål med børnehavearbejdet samt børnehavernes pædagogiske og uddannelsesmæssige funktion. Men det er kommunerne, der har ansvar for børnehavernes virksomhed og bekoster driften af dem.

I de fleste kommuner er der mulighed for at søge om børnehaveplads til et barn fra det er 6 måneder, men det er kun i undtagelsestilfælde, at børn får børnehaveplads før de er 18 måneder. Det er almindeligt, at børn opholder sig hos dagplejemødre, indtil de får en plads i en børnehave. I andre tilfælde kan de få plads på særlige børnehaver for småbørn, men af dem bliver der kun drevet nogle få.

Der stilles almindeligvis krav om, at børn har folkeregisteradresse i den kommune, hvor børnehaven ligger, men der findes også undtagelser fra dette.

De fleste børnehaver går ud fra, at børn holder fri i 4 uger i sommerperioden, og mange børnehaver holder da også lukket på dette tidspunkt.

 

Dagplejeforældre

Udvalg under de enkelte kommuner udsteder tilladelse til dagpleje for børn i private hjem. Dagplejeforældre arbejder selvstændigt, og derfor skal man henvende sig direkte til en dagplejeforældre for at søge om dagplejeplads. Udgifterne til dagpleje bliver refunderet af de fleste kommuner. Betaling af refusion kan påbegyndes, så snart barselsorloven slutter, og regnes fra alderen 9 måneder for børn af ægtepar eller samboende. I mange kommuner ydes der søskenderabat.

I nogle kommuner ydes der såkaldt hjemmebetaling eller omsorgsbetaling, som er beregnet for forældre, der ikke benytter sig af tilbuddet om dagpleje og pasning for børn under 6 år.

 

Nærmere information om børnehaver i Reykjavík kan du finde på hjemmesiden Reykjavik by. Uden for hovedstadsområdet er det bedst at henvende sig til kommunen.

Umsókn um leikskóladvöl

Foreldrar sækja um leikskóladvöl í því sveitarfélagi sem barnið er með lögheimili. Hjá flestum sveitarfélögum gilda aldurstakmörk við innröðun á leikskóla. 

 

Leikskólagjöld

Í flestum sveitarfélögum þurfa foreldrar að greiða ákveðið gjald fyrir leikskóladvöl barna sinna. Leikskólagjald er innheimt 11 mánuði á ári en gert er ráð fyrir að barn taki fjögurra vikna samfellt sumarleyfi. Upplýsingar um gjaldskrá leikskóla er að finna á heimasíðum sveitarfélaga.

Einstæðir foreldrar og námsmenn fá ákveðinn afslátt af leikskólagjaldi. Þá er einnig veittur systkinaafsláttur. Upplýsingar um afslátt fyrir ákveðna hópa er að finna á heimasíðum sveitarfélaga.

Þegar barn byrjar í leikskóla er gerður dvalarsamningur milli skólans og foreldris og er gagnkvæmur uppsagnarfrestur einn mánuður.

Dagforeldrar

Nefndir á vegum sveitarstjórna veita leyfi til daggæslu barna í heimahúsum, en dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi og því ber að hafa samband beint við dagforeldrið til að sækja um dagvistunarpláss. Daggæslugjöld eru niðurgreidd af flestum sveitarfélögum. Niðurgreiðslur geta hafist að fæðingarorlofi  loknu og miðast við 9 mánaða aldur barna hjóna eða sambúðarfólks.

Í mörgum sveitarfélögum er veittur systkinaafsláttur.

Í sumum sveitarfélögum eru veittar svokallaðar heimagreiðslur eða umönnunargreiðslur, ætlaðar foreldrum sem nýta ekki dagvistunartilboð fyrir börn undir sex ára aldri.

Á heimasíðum sveitarfélaga má finna lista yfir þá dagforeldra sem eru starfandi á hverjum stað. 

Við hvern á að hafa samband ef spurningar vakna?

Best er að leita til skrifstofu þess sveitarfélags sem viðkomandi er með lögheimili í eða hyggst flytja til. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.