Børnehaver og dagplejeforældre i Island

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi
Børnehaver er det første skoletrin, og det tilrådes at sætte sig godt ind i forhold vedrørende dagpleje og pasning, når man skal flytte til Island. Her kan du finde information om mulighederne for dagpleje og pasning af børn, bl.a. om børnehaver og dagplejeforældre.

Børnehaver

Børnehaven er det første uddannelsesniveau og er beregnet til børn under den obligatoriske skolealder, dvs. under seks år. Den er beregnet til alle børn, uanset mental og fysisk formåen, kultur eller tro.

De fleste drives af kommuner, eller af andre, som er godkendt af vedkommende kommune.

Undervisnings- og kulturministeriet fastsætter en generel undervisningsplan for alle børnehaver. Den bliver revideret med regelmæssige mellemrum. Den fastlægger hovedmålene for førskolearbejde og førskolesektorens uddannelsesmæssige og uddannelsesmæssige roller.  Kommunerne er derimod ansvarlige for driften af børnehaver og bekoster deres drift.

I de fleste kommuner er der mulighed for at søge om børnehaveplads til et barn fra det er 6 måneder, men det er kun i undtagelsestilfælde, at børn får børnehaveplads før de er 18 måneder. Det er almindeligt, at børn opholder sig hos dagplejemødre, indtil de får en plads i en børnehave. I andre tilfælde kan de få plads på særlige børnehaver for småbørn, men af dem bliver der kun drevet få.

Der stilles normalt krav om, at børn har folkeregisteradresse i den kommune, hvor børnehaven ligger, men der findes også undtagelser fra dette.

De fleste børnehaver går ud fra, at børn holder fri i 4 uger i sommerperioden, og mange børnehaver holder da også lukket i denne periode.

Ansøgning om børnehave

Forældrene ansøger om en plads i børnehaven i den kommune, hvor barnet har bopæl. I de fleste kommuner gælder aldersgrænser for optagelse i børnehaver. 

 

Børnehavegebyrer

I de fleste kommuner skal forældrene betale et bestemt gebyr for deres børns optagelse i børnehaven. Børnehavegebyret opkræves 11 måneder om året, og barnet forventes at tage fire ugers sammenhængende sommerferie. Oplysninger om børnehavetakster kan findes på de kommunale hjemmesider .

Enlige forældre og studerende får en vis rabat på børnehavegebyret. Der gives også søskenderabat. Oplysninger om rabatter for bestemte grupper kan findes på de kommunale hjemmesider .

Når et barn starter i børnehave, indgås der en opholdsaftale mellem skolen og forælderen, og den gensidige opsigelsesperiode er en måned.

Dagplejeforældre

Udvalg under de enkelte kommuner udsteder tilladelse til dagpleje for børn i private hjem. Dagplejeforældre arbejder selvstændigt, og derfor skal man henvende sig direkte til en dagplejeforælder for at ansøge om dagplejeplads. Udgifterne til dagpleje bliver refunderet af de fleste kommuner. Betaling af refusion kan påbegyndes, så snart barselsorloven slutter, og regnes fra alderen 9 måneder for børn af ægtepar eller samboende.

I mange kommuner ydes der søskenderabat.

I nogle kommuner ydes der såkaldt hjemmebetaling eller omsorgsbetaling, som er beregnet for forældre, der ikke benytter sig af tilbuddet om dagpleje og pasning for børn under 6 år.

På kommunens hjemmesider kan du finde en liste over dagforældre, der arbejder hvert sted. 

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Det er bedst at henvende sig til kontoret i den kommune, hvor den pågældende har bopæl eller agter at flytte til. 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.