Työ- ja oleskelulupa Grönlannissa

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland
Mitä ehtoja sinun tulee täyttää, jotta voisit työskennellä Grönlannissa? Tietyissä ammateissa toimiminen edellyttää erityislupaa myös Pohjoismaiden kansalaisilta.

Pohjoismaiden kansalaiset voivat vapaasti tulla Grönlantiin töihin ja asumaan. Tietyissä ammateissa toimiminen edellyttää kuitenkin erityislupaa myös Pohjoismaiden kansalaisilta.
Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden kansalaiset tarvitsevat työ- ja oleskeluluvan voidakseen asua ja työskennellä Grönlannissa. Grönlanti kuuluu Tanskan valtiokokonaisuuteen, ja itsehallintoalueena se saa pitkälti päättää omista asioistaan. Ulkomaalaishallintoon liittyvät asiat kuuluvat kuitenkin Tanskan vastuulle, ja siksi Tanska hallinnoi Grönlantiin pyrkivien työ- ja oleskelulupia.

Seuraavasta osoitteesta saat lisätietoja työ- ja oleskeluluvista Grönlannissa:

Lisäohjeita

Grönlannin poliisi opastaa ulkomaalaislakiin liittyvissä asioissa ja antaa lisätietoja viisumisäännöistä.

Tanskan maahanmuuttovirasto (Udlændingestyrelsen) antaa lisätietoja kolmansien maiden kansalaisten työ- ja oleskeluluvista, perheenyhdistämisestä ja pysyvästä oleskeluluvasta.

Grönlannin kunnat antavat lisätietoja kunnallisista luvista.

Grönlannin kuntien yhteystiedot:

Pohjoismaiden kansalaiset

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, voit vapaasti tulla Grönlantiin töihin ja asumaan. Tietyissä ammateissa toimimiseen tarvitset kuitenkin kunnan myöntämän erityisluvan (katso seuraava kappale).

Kunnan lupa tietyissä ammateissa toimimiseen

Jos yritys haluaa palkata ulkomaalaisen työntekijän tiettyjen alojen tehtäviin, yritys tarvitsee siihen kunnalta luvan 30.10.1992 annetun, työvoiman saatavuutta Grönlannissa koskevan maakäräjälain nro 27 nojalla. Tämä koskee myös niitä Tanskan kansalaisia, jotka eivät ole syntyneet tai varttuneet Grönlannissa, sekä muiden Pohjoismaiden kansalaisia. Lain piiriin kuuluvat ammattiryhmät ovat

 • rakennusalan ammatit
 • sosiaalipedagogi
 • sosiaalityöntekijä
 • tehtävät, jotka edellyttävät merenkulkualan korkea-asteen tutkintoa
 • kouluttamaton työntekijä.
Kunnallisen luvan myöntäminen

Työvoimaa tarvitsevan yrityksen tulee alkajaisiksi pyrkiä rekrytoimaan grönlantilaisia työntekijöitä. Seuraavaksi yrityksen tulee kääntyä kunnan puoleen, ja kunnan on yritettävä löytää työvoimaa muualta Grönlannista.

Jos se ei onnistu, yrityksen on pyydettävä kunnalta kirjallinen lupa työvoiman rekrytoimiseen muualta. Luvan voi saada yhden yksittäisen työntekijän palkkaamiseen johonkin tiettyyn työpaikkaan.

Jos kunta ei reagoi yrityksen lupahakemukseen 14 päivän kuluessa, yrityksellä on automaattisesti oikeus palkata työvoimaa muualta.

Grönlannin kuntien yhteystiedot:

Kolmansien maiden kansalaiset

Pohjoismaihin kuulumattomien EU-maiden kansalaiset ja muiden maailman maiden kansalaiset eivät voi vapaasti tulla Grönlantiin. He ovat niin sanottuja kolmansien maiden kansalaisia.

Työ- ja oleskelulupa

Jos olet kolmannen maan kansalainen, tarvitset mahdollisen kunnallisen luvan lisäksi myös työ- ja oleskeluluvan Tanskaan sekä mahdollisesti myös viisumin Grönlantiin. Sinun tulee hakea työ- ja oleskelulupaa omatoimisesti Tanskan maahanmuuttovirastosta (Udlændingestyrelsen). Työ- ja oleskeluluvan hakeminen on maksutonta.

Työnantaja voi auttaa luvan hakemisessa. Lupapäätös toimitetaan kuitenkin vain henkilökohtaisesti sinulle.

Luvanhakuprosessi kestää noin kolme kuukautta, ja työnantaja voi palkata sinut, jos saat myönteisen päätöksen. Saat aloittaa työskentelyn vasta, kun olet saanut työ- ja oleskeluluvan.

Työ- ja oleskelulupa on joko kirje tai luottokorttia muistuttava muovikortti (ns. stamkort). Lupa on pidettävä aina mukana. Työluvan voi saada tiettyjen tehtävien hoitamiseen tietyssä yrityksessä korkeintaan vuoden ajaksi. Jos haluat vaihtaa työtehtävää tai työpaikkaa, joudut hakemaan uutta lupaa, ennen kuin voit aloittaa uudessa työssäsi.

Alle kolme kuukautta kestävä oleskelu

Jos olet kolmannen maan kansalainen, voit työskennellä Grönlannissa korkeintaan kolme kuukautta, mikäli kuulut niin sanotun asentajasäännön piiriin. Kuulut säännön piiriin, jos

 • työskentelet asiantuntijana raaka-ainehankkeessa, jolla on lisenssinumero
 • asennat tai korjaat teknistä laitteistoa, konetta tai IT-järjestelmää
 • olet taiteilija, tutkija tai luennoitsija
 • sinut on kiinnitetty näyttelijäksi, kuvaajaksi tai ohjaajaksi elokuvahankkeeseen
 • olet liikematkalla oleva edustaja tai myyjä
 • toimit Grönlannissa vierailevan ulkomaalaisen palveluksessa.

Jos kuulut ”asentajasäännön” piiriin, et tarvitse Grönlannissa työskentelyyn sen paremmin kunnallista lupaa kuin työ- ja oleskelulupaakaan.

Perheenyhdistäminen ja pysyvä oleskelulupa

Jos olet naimisissa Tanskan tai jonkin toisen Pohjoismaan kansalaisen kanssa ja olet itse kolmannen maan kansalainen, sinun tulee hakea perheenyhdistämistä tai työ- ja oleskelulupaa ja mahdollisesti myös kunnallista lupaa Grönlannissa työskentelyyn. Kyseiset luvat vaaditaan riippumatta siitä, miten kauan olet asunut Tanskassa, ellei sinulla ole erityistä kytköstä Grönlantiin. Erityisellä kytköksellä tarkoitetaan sitä, että olet asunut vakinaisesti Grönlannissa seitsemän vuotta viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tai olet naimisissa Grönlannissa asuvan grönlantilaisen kanssa tai pystyt dokumentoimaan asuneesi avoliitossa Grönlannissa asuvan grönlantilaisen kanssa vähintään vuoden ajan.

Jos olet saanut perheenyhdistämisen Grönlantiin, voit vapaasti työskennellä Grönlannissa.

Jos olet saanut pysyvän oleskeluluvan Grönlantiin, voit vapaasti työskennellä Grönlannissa.

Voit hakea perheenyhdistämistä Tanskan maahanmuuttovirastosta.

Työ- ja oleskeluluvan pidentäminen

Voit halutessasi hakea työ- ja oleskeluluvan pidentämistä Tanskan maahanmuuttovirastosta. Jos haluat jatkaa työskentelyä hakemuksen käsittelyn ajan, sinun on jätettävä hakemus Tanskan maahanmuuttovirastoon ennen alkuperäisen työluvan umpeutumista.

Jos työntekijä tai yritys haluaa tehdä valituksen

Sekä kansalaisella että yrityksellä on oikeus valittaa saamastaan päätöksestä. Kunnan virkailijalla on velvollisuus opastaa valituksen tekemisessä.

Jos haluat valittaa kunnan tekemästä, kunnallista lupaa koskevasta päätöksestä, ota yhteyttä Grönlannin elinkeino-, energia-, tutkimus- ja työmarkkinaministeriöön.

Jos haluat valittaa Tanskan maahanmuuttoviraston tekemästä päätöksestä, ota yhteyttä Tanskan oikeusministeriöön.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.