Pohjoismaiden talous

Eldre dame som teller penger
Photographer
Johnér
Pohjoismaiselle mallille on ominaista inflaation ja valuuttakurssien vakaus, suuri julkinen sektori, monipuoliset sosiaalietuudet sekä koko väestön kattava sosiaalinen turvaverkko. Verotus on maailman korkeinta.

Bruttokansantuote

Pohjoismaat ovat maailman rikkaimpia maita, kun vertaillaan BKT:tä asukasta kohden, ja huomattavasti rikkaampia kuin EU-maat keskimäärin. Selvänä ykkösenä on Norja.

BKT asukasta kohden (PPS/euro), 2021

Julkinen talous

Julkinen talous on kattokäsite, joka kattaa julkisen sektorin tulot ja menot. Jos menot ylittävät tulot, syntyy alijäämää. Pandemiavuonna 2021 julkinen talous oli alijäämäinen useimmissa Pohjoismaissa. 

Julkisen talouden alijäämä/ylijäämä prosentteina BKT:stä, 2021

Verotus

Pohjoismaat ovat useimmiten kärkipäässä veropainetta koskevissa kansainvälisissä vertailuissa, mikä on seurausta myös julkisen sektorin suhteellisen suuresta koosta. Maakohtaisen veropaineen vertailussa on kuitenkin oltava varovainen, sillä eri maiden vero- ja tulonsiirtojärjestelmät voivat olla hyvin erilaisia.  

Veropaine, 2021

Lisäfaktoja taloudesta

Pohjoismainen tilastotietokanta sisältää tietoa talouden tunnusluvuista, suorista ulkomaisista investoinneista ja kansantalouden tilinpidosta. Julkinen talous -osa-alue sisältää lukuja julkisesta ylijäämästä, velasta, veroista, julkisista menoista ja kehitysyhteistyömäärärahoista.

State of the Nordic Region -raportti tarjoaa Pohjoismaiden yhteiskuntaoloja kuvaavia analyyseja, lukuja ja tilastoja alueellisesta näkökulmasta. 

Lisätietoja pohjoismaisesta talousyhteistyöstä