Ekonomi i Norden

Eldre dame som teller penger
Photographer
Johnér
Den nordiska modellen kännetecknas av en stabil inflation, stabila valutakurser, en stor offentlig sektor, många välfärdsförmåner och ett socialt skyddsnät som omfattar alla invånare. Skatterna är bland de högsta i världen.

Bruttonationalprodukt

De nordiska länderna är bland de rikaste länderna i världen mätt i bnp per capita – och på en betydligt högre nivå än EU-genomsnittet. I Norden är det Norge som toppar listan.

Bnp per capita uttryckt i köpkraftsstandard (PPS) i euro 2021

Offentliga finanser

De offentliga finanserna är ett samlingsbegrepp för den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Om utgifterna överstiger inkomsterna uppstår ett underskott. De flesta nordiska länder hade underskott i sina offentliga finanser under pandemiåret 2021. 

Offentligt överskott/underskott i procent av bnp 2021

Skatt

De nordiska länderna ligger för det mesta i toppen av den internationella rankningen av skattetryck, vilket också hänger ihop med en relativt stor offentlig sektor. Man måste dock vara försiktig när man jämför ländernas skattetryck, eftersom utformningen av skatte- och transfereringssystem kan skilja sig mycket mellan länderna.  

Skattetryck 2021

Fler fakta om nordisk ekonomi

Den nordiska statistikdatabasen om ekonomi innehåller ekonomiska nyckeltal, utländska direktinvesteringar och nationalräkenskaper. Området offentliga finanser innehåller siffror om offentligt överskott, skuld, skatter, offentliga utgifter och bistånd till utvecklingsländer.

I State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om sociala förhållanden i Norden med en regional infallsvinkel. 

Mer information om ekonomi i det nordiska samarbetet hittar du här