Økonomi i Norden

Eldre dame som teller penger
Fotograf
Johnér
Den nordiske model er  karakteriseret ved stabil inflation og valutakurs, en stor offentlig sektor, mange velfærdsydelser og et socialt sikkerhedsnet, som favner alle borgere. Skatterne er blandt de højeste i verden.

Bruttonationalproduktet

De nordiske lande er blandt de rigeste lande i verden målt på BNP pr. indbygger - og på et markant højere niveau end EU-gennemsnittet. Blandt de nordiske lande ligger Norge helt i toppen af skalaen.

BNP pr indbygger. PPS Euro. 2021

Offentlige finanser

De offentlige finanser er en samlet betegnelse for den offentlige sektors indtægter og udgifter. Hvis udgifterne overstiger indtægterne er der underskud. De fleste nordiske lande havde underskud på de offentlige finanser I pandemiåret 2021. 

Offentligt overskud/underskud. Pct. af BNP. 2021

Skat

De nordiske lande ligger for det meste øverst på internationale ranglister over skattetrykket, hvilket også hænger sammen med en relativt stor offentlig sektor. Man skal dog være varsom med at sammenligne skattetrykket fra land til land, da indretningen af de enkelte landes skatte- og indkomstoverførelsessystemer kan være meget forskellige.  

Skattetrykket. 2021

Flere fakta om nordisk økonomi

Den nordiske statistikdatabase for økonomi inkluderer økonomiske nøgletal, udenlandske direkte investeringer og nationalregnskab. Området offentlige finanser indeholder tal om offentligt overskud, gæld, skatter, offentlige udgifter og bistand til udviklingslande.

I State of the Nordic Region finder du analyser, tal og statistik om samfundsforholdene i de nordiske lande med en regional vinkel. 

Yderligere information om økonomi i det nordiske samarbejde kan du finde her