Kestävä Pohjola -valiokunta: Pakkausten ympäristövaatimuksia tiukennettava!

29.06.21 | Uutinen
Stor hög med lådor
Photographer
Boris Misevic/Unsplash
Pandemia on lisännyt verkkokauppaa ja sen myötä kaikentyyppisten pahvien, muovipakkausten ja muun pakkausmateriaalin käyttöä. Kestävä Pohjola -valiokunta peräänkuuluttaa yhteispohjoismaista uusiokäyttöstrategiaa ja toivoo lisää Joutsenmerkittyjä pakkauksia.

Pandemian aikana kierrätykseen on toimitettu enemmän pakkauksia kuin koskaan, mutta kuluttajilla tulee olla paremmat mahdollisuudet valita ympäristömyötäisiä pakkauksia, Kestävä Pohjola -valiokunta toteaa. 


Maanantain kokouksessaan valiokunta päätti pyytää ministerineuvostolta poliittista dialogia yhteispohjoismaisesta uusiokäyttöstrategiasta. Valiokunta pyrkii myös edistämään Joutsenmerkittyjen pakkausten lisäämistä.
 

Yhteinen strategia on tärkeä

Kestävä Pohjola -valiokunta suositti jo vuosi sitten, että Pohjoismaiden hallitukset laativat yhteispohjoismaisen uusiokäyttöstrategian kaikille jätelajeille.


Suositukseen antamassaan vastauksessa Pohjoismaiden ministerineuvosto luetteli jo käynnissä olevia toimia Pohjoismaiden jätteiden vähentämiseksi. Samalla mainittiin muun muassa yhteispohjoismaiset hankkeet, jotka koskevat tuottajavastuuta, tekstiilien uusiokäyttöä, kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja, rakennusmateriaalin elinkaariarviointia ja muovin ympäristövaikutusten vähentämistä.

 

Kaikista hankkeista huolimatta valiokunta pitää kattavaa strategiaa tarpeellisena – ja kutsuu Pohjoismaiden ministerineuvoston sen vuoksi poliittiseen dialogiin.

Lisää Joutsenmerkittyjä pakkauksia

Sosiaalidemokraattisen ryhmän aloitteesta valiokunta haluaa myös edistää uusien Joutsenmerkittyjen pakkausten kehittämistä. 

 

– Kotiinkuljetukset ovat lisääntyneet pandemian aikana ja materiaalinkäyttö on kasvanut räjähdysmäisesti. Sen vuoksi toivomme pohjoismaisen ympäristömerkin kehittämistä niin, että se kattaa kaikki pakkaukset, myös sekundääripakkaukset. Myös toimialajärjestöt vaativat itse enemmän pakkaustuotannolta ja haluavat sille tiukempia vaatimuksia ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Tämän ehdotuksen myötä pyrimme täyttämään kyseisen toiveen, sanoo Anna Vikström, ruotsalainen sosiaalidemokraattien edustaja ja Kestävä Pohjola -valiokunnan jäsen.

Vaatimuksia tiukennetaan jatkuvasti

Jo nykyään kaikkien Joutsenmerkittyjen tuotteiden pakkauksille on asetettu tuotekohtaiset vaatimukset. Kyseiset vaatimukset koskevat käytettävää materiaalia, pakkausten määrää ja niiden suunnittelua, jonka tulee edistää uusiokäyttöä. Vaatimuksia tiukennetaan jatkuvasti markkinoiden tuotekehityksen tahdissa. 

 

Pohjoismaisen ympäristömerkin tuotekehityspäällikön Karen Dahl Jensenin mukaan ympäristömerkki kattaa jo nykyään tärkeimmät pakkausluokat.

 

– Olemme samaa mieltä siitä, että pakkaaminen – etenkin ylipakkaaminen – on ympäristöhaaste. Kehittäessämme tuotteita koskevia vaatimuksia keskitymme sen vuoksi paljon myös tuotteen pakkausta koskeviin tiukkoihin vaatimuksiin. Pakkauksista puhuttaessa on muistettava, että niillä voi olla useita erilaisia toimintoja, ja ne esimerkiksi suojaavat nestemäistä tai herkkää tuotetta tai takaavat sen säilyvyyden. Tämä on tietenkin otettava huomioon vaatimuksissa, Karen Dahl Jensen sanoo.

 

Ympäristömerkitty pizzalaatikko

Hän huomauttaa, että Joutsenmerkki asettaa tietyille pakkaustyypeille jo nykyään vaatimuksia, joiden pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on arvioinut olevan merkittäviä luonnon kannalta. Tämä koskee nestemäisten elintarvikkeiden pakkauksia ja kertakäyttöisiä ruokapakkauksia, kuten juomatetroja ja pizzalaatikoita. 

 


– Uusimpana olemme ottaneet käyttöön painotaloja koskevat kriteerit, jotka ovat myös esittäneet kuljetuspakkausten, kuten verkkokaupan tuotteiden pakkausten sertifiointia. Joutsenmerkki on toisin sanoen erittäin hyvin mukana pakkausvaatimuksissa, Karen Dahl Jensen sanoo.