Bærekraftutvalget: Skjerp miljøkravene til forpakninger!

29.06.21 | Nyhet
Stor hög med lådor
Fotograf
Boris Misevic/Unsplash
Pandemien har ført til økt netthandel og dermed økt bruk av alle typer kartonger, plastforpakninger og annen emballasje. Nordisk råds bærekraftutvalg vil se en samlet strategi for gjenvinning og håper på flere svanemerkede forpakninger.

Flere forpakninger enn noen gang er levert til gjenvinning i løpet av pandemien, men forbrukernes muligheter for å velge miljøsmarte forpakninger må bli enda bedre, mener Bærekraftutvalget. 

På sitt møte mandag vedtok utvalget å kreve en politisk dialog med ministerrådet om en nordisk felles strategi for gjenvinning. Utvalget vil også arbeide for flere svanemerkede forpakninger.  

Viktig med felles strategi

Allerede for et år siden anbefalte Nordisk råds bærekraftutvalg at de nordiske regjeringene utarbeider en felles strategi for gjenvinning av alle typer avfall.

Som svar på anbefalingen listet Nordisk ministerråd opp tiltakene som allerede er i gang for å redusere avfallet i Norden. Her ble blant annet nevnt samnordiske prosjekter om produsentansvar, gjenvinning av tekstiler, sirkulære forretningsmodeller, livssyklusvurdering av byggemateriell og reduserte miljøeffekter av plast.

 

Til tross for alle tiltak ser utvalget behov for en overgripende strategi og inviterer derfor Nordisk ministerråd til politisk dialog.

Flere svanemerkede forpakninger

På initiativ fra den sosialdemokratiske gruppen vil utvalget også være en pådriver for utviklingen mot flere svanemerkede forpakninger. 

 

– Vi har sett flere hjemleveringer under pandemien, og materialforbruket har eksplodert. Derfor håper vi på en utvikling av vår nordiske miljømerking så den kan omfatte alle forpakninger, også sekundærforpakninger. Vi har også bransjeorganisasjoner som selv krever og vil ha økte krav til forpakningsproduksjon så vi kan redusere miljø- og klimakonsekvensene. Med dette forslaget vil vi å prøve å oppfylle dette ønsket, sier Anna Vikström, svensk sosialdemokratisk riksdagsmedlem og medlem i Bærekraftutvalget.

Kravene skjerpes kontinuerlig

Allerede i dag stilles det produktspesifikke krav til forpakningene på alle svanemerkede produkter. Det handler om krav til hvilket material som brukes, mengden emballasje, og at de skal være designet på en måte som fremmer gjenvinning. Kravene skjerpes kontinuerlig i takt med produktutviklingen på markedet. 

 

Ifølge Karen Dahl Jensen, produktutviklingssjef hos Nordisk Miljömärkning, omfattes allerede de viktigste emballasjekategoriene av miljømerkingen.

 

– Vi er enige i at emballasje – og spesielt overemballering – er en utfordring for miljøet. Når vi utvikler krav til produkter, har vi derfor også sterkt fokus på strenge krav til produktenes forpakning. Når man snakker om emballasje, må man huske at forpakninger kan ha mange ulike funksjoner, for eksempel å beskytte et flytende eller ømtålig produkt eller sikre holdbarheten. Det må kravene selvfølgelig ta hensyn til, sier Karen Dahl Jensen.

 

Miljømerket pizzakartong

Hun poengterer at Svanemerket allerede har kriterier for utvalgte forpakningstyper der Nordisk Miljömärkning har vurdert at det gjør en forskjell for miljøet. Det gjelder forpakninger for flytende matvarer og engangsartikler til mat, som drikkekartonger og pizzakartonger. 

 

– Siste nytt er kriteriene for trykkerier, som også har åpnet for sertifisering av ytteremballasje for transport, som e-handelsemballasje. Svanemerket henger med andre ord godt med når det gjelder krav til emballasje, sier Karen Dahl Jensen.