Bekymret for flere barn i fattige familier i Norden

03.11.22 | Nyhet
Tobias Drevland Lund, Nordisk Grønt Venstre, på session 2022

Tobias Drevland Lund, Nordisk Grønt Venstre

Photographer
Magnus Fröderberg

Tobias Drevland Lund, Nordisk Grønt Venstre.

Antall barn som vokser opp i familier med lave inntekter øker i flere av de nordiske landene. Det vil våre folkevalgte gjøre noe med, i fellesskap. Nordisk Råd har også vedtatt å få sammenliknet hvordan pandemien har påvirket barn og unge i relativt fattige familier.

- Hvert barn som fryser seg gjennom vinteren fordi foreldrene ikke har råd til å kjøpe en ny jakke, er ett for mye. Med de høye prisene og renteøkningen vi nå ser på toppen av pandemien, er jeg sterkt bekymret for at vi får mange flere barn som lever i en fattig familie i de nordiske landene. At Norden står sammen om å redusere antallet barn som vokser opp i relativ fattigdom, er uhyre viktig, sier Eva Lindh ordfører for Velferdsutvalget i Nordisk Råd. 

Trenger bedre data

I første omgang har Nordisk Råd vedtatt å få på plass et godt sammenlikningsgrunnlag. 


- De nordiske landene har litt ulike indikatorer og erfaringer. Vi skal avdekke hvert enkelt nordiske lands erfaringer med å måle og få ned antall barn i familier med lave inntekter. Så kan kanskje neste skritt bli en felles nordisk handlingsplan, sier Eva Lindh.

 

Dette er våre barn og unge som ikke får de samme mulighetene som andre barn og unge. Vi har mulighet til å snu denne trenden, og vi må gjøre det nå.

Tobias Drevland Lund, Nordisk Grønt Venstre

Må snu denne trenden

At de nordiske landene sammen skal løfte arbeidet med å redusere antall fattige barn, var opprinnelig et forslag fra Nordisk Grønt Venstre.  

- Dette er våre barn og unge som ikke får de samme mulighetene som andre barn og unge. Vi har mulighet til å snu denne trenden, og vi må gjøre det nå. Fordi det er det riktige å gjøre, og fordi det lønner seg på sikt. Jeg er veldig glad for at vi har fått med oss resten av Nordisk Råd på dette, sier Tobias Drevland Lund i Nordisk Grønt Venstre.
 

 

Nøkkeltall

Antall barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt har økt i flere av de nordiske landene. I Norge i 2020 var det ifølge Statistisk Sentralbyrå over 115.000 barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt. Det tilsvarer 11,7 prosent. I 2001 var andelen 3,3 prosent. Ifølge Redd Barna var andelen barn under 18 som vokser opp i fattige familier i 2020 i Danmark på 13,5 prosent, i Finland på 14,5 prosent og i Sverige på 20,2 prosent.