Startskott för nordisk debatt om arbetet med visionen 2025–2030

15.03.23 | Nyhet
Helge Orten, Karen Elleman, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Kristina Háfoss, Jorodd Asphjell på podiet under Nordiska rådets temasession 2023

Helge Orten, Karen Elleman, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Kristina Háfoss, Jorodd Asphjell

Fotograf
Eyþór Árnason/norden.org

Helge Orten, Karen Elleman, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Kristina Háfoss, Jorodd Asphjell

Nordiska rådet har under sin temasession i Reykjavik kommit med inspel till hur Nordiska ministerrådets arbete med Vår vision 2030 skall se ut under åren 2025–2030. Visionen är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Nordiska ministerrådet arbetar med att uppnå visionen genom de tre strategiska prioriteringarna om ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Det här är startskottet för en bred nordisk involvering och debatt med nordiska ministrar, parlamentariker, civilsamhälle och andra aktörer. Detta ska mynna ut i konkreta förslag som Nordiska ministerrådet kan ta med i utarbetandet av en ny handlingsplan för perioden 2025–2030.

- En bred nordisk debatt om hur vi i skall nå vår vision är mycket viktigt, och det har varit glädjande att starta upp denna vid Nordiska rådets temasession. Jag vill tacka Nordiska rådets medlemmar för de många konkreta förslagen som vi i Nordiska ministerrådet kan ta med oss i det vidare arbetet med visionen, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Elleman.

Många konkreta förslag

Under debatten framfördes flera olika inspel från de olika partigrupperna och utskotten i Nordiska rådet utifrån de tre strategiska prioriteringarna: ett grönt, konkurrenskraftigt och hållbart Norden.

Ett av förslagen som flera av utskotten lyfte fram i sina inlägg under debatten var behovet av ett nordiskt ministerråd för transport som Nordiska rådet har efterlyst sedan 2018. Ett fortsatt arbete för att minska på gränshindren i Norden och större satsningar på gränshinderarbetet efterlystes också i flera inlägg. Arbete för jämlikhet och för att stöda utsatta grupper i samhället som till exempel unga med psykisk ohälsa var också förslag som hördes från flera av talarna under debatten.

- Nordiska rådet uppskattar stort att få vara med och ge inspel till den nya handlingsplanen i ett så tidigt skede. Vi ser fram emot ett nära samarbete med ministerrådet framöver för att hjälpa till att ta fram en handlingsplan som för oss närmare vårt visionsmål om att vara världens mest hållbara och integrerade region, säger Nordiska rådets president Jorodd Asphjell

Nordiska rådet kommer att ge skriftliga inspel till det vidare arbetet med Nordiska ministerrådets handlingsplan i september, varefter visionsarbetet går vidare för att slutligen kunna behandlas på Nordiska rådets session i slutet av 2024.