Styrket samarbejde om bæredygtig energi i Norden

12.11.14 | Nyhed
Sammendrag af de nordiske energiministres møde i Island den 12. november 2014

De nordiske ministre for energi mødtes i Keflavik i Island 12. november, 2014. Det var den islandske industri- og handelsminister, Ragnheiður Elín Árnadóttir, som var vært for mødet.

I Norden er fornybar energi en større del af energiforbruget end i de fleste andre lande, men når det gælder energi til transport og søfart står Norden i lighed med andre lande overfor store udfordringer. Ministrene er enige om, at det nordiske samarbejde om øget anvendelse af fornybar energi til transport, herunder søfart og lufttrafik skal styrkes, så de nordiske lande kan opnå deres energi- og klimamål.

Udvikling af rene teknologiløsninger og styrket samarbejde om viden er nødvendig i den grønne omstilling, udtalte ministrene på mødet, hvor de også udtrykte stor tilfredshed med Nordisk Energiforsknings nye strategi, der har fokus på nye energiteknologier og bæredygtige energiløsninger.  

Ministrene fremhævede det frugtbare samarbejde om det nordiske elmarked. Det er grundlaget for at opnå et effektivt og velfungerende elmarked til gavn for erhvervsliv og borgere i Norden. Ministrene lægger derfor vægt på den fortsatte udvikling i den fælles netplanlægning, der har fokus på nordisk nytte. Også systemhåndtering og integration af mere fornybar energi i nettene prioriteres højt. Ministrene tillægger det endvidere vægt, at samarbejdet om yderligere integrering af det nordiske elmarked fortsætter og, at samarbejdet om det europæiske indre marked videreudvikles. Ministrenes nærmere beslutninger om det fællesnordiske elmarked kan ses under rekommendationer for udviklingen af det nordiske elmarked fra den nordiske elmarkedsgruppe.

Energiministrene var enige om, at EU's nyligt vedtagne energi- og klimastrategi mod 2030 vil spille en stor rolle for energipolitikken i de nordiske lande og i Europa og at EU’s ramme for 2030 vil lægge pres på de andre aktører forud for COP21 i Paris til næste år.

Den danske klima-, energi- og bygningsminister, Rasmus Helveg Pedersen slog fast, at Danmark i forbindelse med sit formandskab af Nordisk Ministerråd i 2015 vil følge sporet fra det islandske formandskab af Nordisk Ministerråd i 2014 og se på mulighederne for at anvende biobrændstoffer til transport, navnlig søfart og lufttransport.Derudover vil nordisk nytte i netplanlægningen og indpasning af vindkraft i elnettene prioriteres. Energilagring og andre energiteknologier til det tyndt befolkede områder, navnlig Grønland og Færøerne vil også få høj prioritering.