Styrket samarbeid om bærekraftig energi i Norden

12.11.14 | Nyhet
Sammendrag fra de nordiske energiministrenes møte på Island den 12. november 2014

De nordiske energiministrene møttes i Keflavik, Island, 12 november 2014. Det var den islandske industri- og handelsministeren, Ragnheiður Elín Árnadóttir, som var vert for møtet.

I Norden utgjør fornybar energi en større del av energiforbruket enn i de fleste andre land, men når det gjelder energi til transport og sjøfart, står Norden, i likhet med andre land, overfor betydelige utfordringer. Ministrene er enige om at det nordiske samarbeidet om økt bruk av fornybar energi til transport, herunder sjøfart og flytrafikk, må styrkes, slik at de nordiske landene kan nå sine energi- og klimamål.

Utvikling av rene teknologiløsninger og styrket samarbeid om kunnskap er nødvendig i den grønne omstillingen, uttalte ministrene på møtet, hvor de også uttrykte også stor tilfredshet med Nordisk energiforsknings nye strategi, som fokuserer på ny energiteknologi og bærekraftige energiløsninger.  

Ministrene fremhevet det fruktbare samarbeidet i det nordiske kraftmarkedet. Det er grunnlaget for å oppnå et effektivt og velfungerende kraftmarked til nytte for næringsliv og innbyggere i Norden. Ministrene legger derfor vekt på fortsatt utvikling av felles nettplanlegging, med fokus på nordisk nytte. Systemhåndtering og integrasjon av mer fornybar energi i nettene prioriteres også høyt. Ministrene legger også vekt på at samarbeidet om ytterligere integrering av det nordiske kraftmarkedet fortsetter, og at samarbeidet om det europeiske indre markedet videreutvikles. Mer informasjon om ministrenes beslutninger om det fellesnordiske kraftmarkedet finnes under anbefalinger for utviklingen av det nordiske kraftmarkedet fra den nordiske kraftmarkedsgruppen.

Energiministrene var enige om at EUs nylig vedtatte klima- og energistrategi mot 2030 vil spille en viktig rolle for energipolitikken i Norden og i Europa, og EUs ramme for 2030 vil legge press på de andre aktørene i forkant av COP21 i Paris neste år.

Den danske klima-, energi- og bygningsministeren, Rasmus Pedersen, uttalte at Danmark, i forbindelse med sitt formannskapet i Nordisk ministerråd i 2015, vil ta opp tråden fra det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2014 og se på mulighetene for å bruke biodrivstoff til transport , spesielt innenfor sjøfart og lufttransport. Videre vil nordiske synergier i nettplanleggingen og integrering av vindkraft i kraftnettene prioriteres. Energilagring og annen energiteknologi til tynt befolkede områder, spesielt Grønland og Færøyene, vil også bli gitt høy prioritet.