Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiskt samarbete i Arktis - viktigare än någonsin

26.01.24 | Nyhet
Nordiskt samarbete er viktigare enn någonsin. Här är generalsekreterare Karen Ellemann på Svalbard.

Nordiska Ministerrådet

Photographer
Nordiska Ministerrådet

Karen Ellemann, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

En hållbar utveckling i Arktis och människorna i norr står högst på dagordningen när forskare, beslutsfattare och näringslivsaktörer samlas till den årliga Arctic Frontiers-konferensen i Tromsö i Norge, som äger rum mellan den 29. januari - 1. februari. Dialogen där det arktiska perspektivet står i centrum har aldrig varit viktigare.

I och med klimatförändringarna och den pågående säkerhetssituationen riktas den globala uppmärksamheten alltmer mot Norden. Ett tätare samarbete över gränserna behövs för att stärka samhällen och invånarna i norr. 

Norden är en integrerad del av den arktiska regionen och samarbetet i Nordiska ministerrådet och Arktiska rådet siktar mot samma övergripande mål: hållbar utveckling, biologisk mångfald, hållbar havsförvaltning, civil resiliens och beredskap. 

Vi måste skapa motståndskraftiga samhällen som kan möta ett antal utmaningar, allt från kriser och naturkatastrofer till klimatpåverkan och angrepp på medborgerliga friheter och demokrati.

Karen Ellemann, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet

Norden har ett intresse av att säkerställa ett samarbetsklimat i Arktis som, trots utmanande tider, fortfarande präglas av dialog. 

- I mer än 50 år har Nordiska ministerrådet varit garanten för att vi har säkrat det mänskliga mötet genom våra många olika initiativ. Vi investerar i nätverk, kunskap och samhällsengagemang. Det är investeringar som är förutsättningen för att vi i Norden ska kunna leva i välmående, starka demokratier. Det kan och får vi inte ta för givet, och därför är stödet för det nordiska samarbetet både starkt och nödvändigt, säger Karen Ellemann.

Ett fördjupat energisamarbete

I en värld där säkerhet och energipolitik är mer sammanflätade än någonsin ökar också betydelsen av nordiskt energisamarbete. Som den nordiska institutionen för energisamarbete och gemensam energiforskning vill Nordisk Energiforskning främja detta fördjupade samarbete.

- Såväl Arktis som resten av Norden är väl positionerade för att stärka energisäkerheten och samtidigt säkerställa tillgång till energi som är både hållbar och ekonomiskt rättvis för medborgarna – i linje med visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region, säger Klaus Skytte, direktör för Nordisk Energiforskning.

- Men det är ett trilemma där energisäkerhet, energipriser och hållbarhet drar åt olika håll, tillägger han.

Forskningsprojekt för att förstärka ungas röster

Arktis värms upp nästan fyra gånger snabbare än övriga klotet, vilket har stor inverkan på samhällena långt utöver de geografiska gränserna. Det har redan stora konsekvenser för arktiska ekosystem och naturens mångfald men också för arktiska lokalsamhällen och urbefolkning.

Förändringen påverkar särskilt ungdomarna i regionen, deras liv och framtidsutsikter. 

Forskningsinstitutet Nordregio betonar i sin projekt Young Voices from the Arctic behovet av att stärka ungdomars röster och efterlyser mer forskning om ungdomars engagemang för att bemöta effekterna av klimatförändringar och nedbrytning av permafrost.

- I Grönland balanserar ungdomar mellan tradition och det moderna, och möter utmaningarna med klimatpåverkan med en blandning av hopp och förtvivlan. De är stolta över sin kultur och visar upp en förvandling från skam till självuttryck, vilket stärker deras engagemang för sin identitet och sitt arv, säger seniorforskare Leneisja Jungsberg på Nordregio.

Finansiering till företag med gröna lösningar

Det finns många innovativa gröna lösningar som kommer från Norden, inklusive den arktiska regionen, säger Anne Mette Guerrero, investeringsrådgivare på Nefco.

Det nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco arbetar för att påskynda den gröna omställningen genom att finansiera nordiska gröna lösningar som har potential att skalas upp på globala marknader. 

Små och medelstora företag spelar en viktig roll i omställningen till en grönare planet.

- Vårt mål är att finansiera fler nordiska företag och därigenom bidra till deras tillväxt, konkurrenskraft och gröna omställning, särskilt inom sektorer där de nordiska länderna har nyckelkompetens och innovativa lösningar.