Pohjoismaiden ministerineuvosto lopettaa toimintansa Luoteis-Venäjällä toistaiseksi

11.03.15 | Uutinen
Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät tänään Grönlannissa pitämässään kokouksessa, että Pohjoismaiden ministerineuvoston Luoteis-Venäjällä sijaitsevan tiedotustoimiston toiminta loppuu toistaiseksi. Käytännössä päätös vaikuttaa Pietarin ja Kaliningradin toimistoihin sekä Murmanskin, Petroskoin ja Arkangelin toimipisteisiin.

Päätöksen mukaan Pohjoismaiden ministerineuvosto pitää yllä välttämättömäksi katsomansa varojen vähimmäiskäytön suhteessa ministerineuvoston ja Venäjän välisiin yhteistyösopimuksiin. Lisäksi asetetaan Pohjoismaiden edustajista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella lähemmin Luoteis-Venäjän kanssa tehtävälle yhteistyölle laadittavaa yhteistyöohjelmaa. Pohjoismaiden ministerineuvostolla on ollut toimintaa Venäjällä kahdenkymmenen vuoden ajan. Toimistolla on ollut tärkeä rooli rakennettaessa yhteyksiä Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän hallinnon ja elinkeinoelämän välillä ja se on toiminut yhteyspisteenä ja tukena Venäjän kansalaisyhteiskunnalle etenkin kulttuurin ja koulutuksen aloilla.

Sen vuoksi pohjoismaisten yhteistyöministerien tanskalainen puheenjohtaja Carsten Hansen on hyvin pahoillaan Venäjän päätöksestä määritellä Pietarin-toimisto "ulkomaiseksi agentiksi". Päätös on aiheuttanut tilanteen, joka pakottaa Pohjoismaat sulkemaan Pietarin-toimiston.

Carsten Hansen kertoo, että toiminnan jatkaminen ulkomainen agentti -nimikkeellä ei ole vaihtoehto Pohjoismaiden hallituksille.

– Käytännössä toimiston työn jatkumiselle ei tällä hetkellä ole edellytyksiä. Pohjoismaiden ministerineuvoston Luoteis-Venäjän toiminnan tavoitteena on luoda tiiviimpiä yhteyksiä ja parempia verkostoja Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän välille. Tavoitteeseen on mahdotonta päästä "ulkomaisena agenttina", yhteistyöministeri Carsten Hansen toteaa.

Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö on edelleen tärkeää Pohjoismaiden ministerineuvostolle, ja ajan myötä selviää, millä tavoin yhteistyötä voidaan jatkaa.

– Ministerineuvoston toiminta Venäjällä on ollut hyvin laajaa, eikä sitä voida lakkauttaa yhdessä yössä. Tämä vaatii mittavaa työtä hallinnon ja organisaation tasolla suhteessa sekä viranomaisiin, yhteistyökumppaneihin että työntekijöihin, pääsihteeri Dagfinn Høybråten kertoo.

Luoteis-Venäjän toimistoissa on yhteensä parikymmentä työntekijää, joihin tämänpäiväinen päätös vaikuttaa.