Nordisk Ministerråd afvikler aktiviteterne i Nordvestrusland på ubestemt tid

11.03.15 | Nyhed
Aktiviteter under Nordisk Ministerråds informationskontorer i Nordvestrusland afvikles på ubestemt tid. Det besluttede de nordiske samarbejdsministre i dag på deres møde i Grønland. Beslutningen vedrører i praksis kontorerne i Skt. Petersborg og Kaliningrad samt igangværende aktiviteter i Murmansk, Petrozavodsk og Arkhangelsk.

Aktiviteter under Nordisk Ministerråds informationskontorer i Nordvestrusland afvikles på ubestemt tid. Det besluttede de nordiske samarbejdsministre i dag på deres møde i Grønland. Beslutningen vedrører i praksis kontorerne i Skt. Petersborg og Kaliningrad samt igangværende aktiviteter i Murmansk, Petrozavodsk og Arkhangelsk.

Beslutningen indebærer, at Nordisk Ministerråd opretholder det minimumsniveau af ressourceforbrug, som ministerrådet anser for nødvendig i forhold til samarbejdsaftalen mellem Rusland og Nordisk Ministerråd (Memorandum of Understandings). Der etableres en arbejdsgruppe med deltagere fra de nordiske lande, som vil se nærmere på udformningen af programsamarbejde med Nordvestrusland.

I år kan Nordisk Ministerråd se tilbage på 20 års tilstedeværelse i Rusland. Kontoret har i væsentlig grad bidraget til at opbygge kontakter mellem administrationerne og erhvervslivet i de nordiska lande og Nordvestrusland samt været kontakt for og støttet det russiske civilsamfund. Udbyttet af kundskab og aktiviteter har været meget rigt, ikke mindst på kultur- og uddannelseområdet.

Derfor beklager den danske formand for gruppen af nordiske samarbejdsministre, Carsten Hansen, at Rusland, med sin beslutning om at give kontoret i Skt. Petersborg status som udenlandsk agent, har skabt en situation som tvinger de nordiske lande til at afvikle aktiviteterne. ”At fortsætte vores aktiviteter under status som udenlandsk agent er uacceptabelt for de nordiske landes regeringer”, siger Carsten Hansen.

På nuværende tidpunkt findes der ingen reelle forudsætninger for at have aktiviteter på kontoret. ”Nordisk Ministerråds nuværende arbejde med at skabe tætte forbindelser og bedre netværk mellem Nordvestrusland og Norden er umuligt at opnå som udenlandsk agent”, siger Carsten Hansen.

Samarbejdet med Rusland er fortsat vigtigt for Nordisk Ministerråd, og i den nærmeste fremtid vil det vise sig, på hvilket niveau det kommer til at fortsætte. ”En så omfattende virksomhed som den Nordisk Ministerråd har haft i Rusland kan ikke indstilles over en nat. Det forudsætter et organisatorisk og administrativt stort arbejde – både i relation til myndigheder, samarbejde og ansatte”, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Kontorerne i Nordvestrusland har sammenlagt ca. 25 medarbejdere, som vil blive berørt af beslutningen.