Nordiska Ministerrådet avvecklar verksamheten i nordvästryssland på obestämd tid

11.03.15 | Nyhet
Verksamheten på Nordiska Ministerrådets informationskontor i nordvästryssland avvecklas på obestämd tid. Det beslöt de nordiska samarbetsministrarna idag på sitt möte på Grönland. I praktiken berör beslutet kontoren i St. Petersburg och Kaliningrad och verksamhetspunkterna i Murmansk, Petrozavodsk och Arkhangelsk.

Beslutet innebär att Nordiska Ministerrådet upprätthåller den miniminivå av resursanvändning som NMR anser som nödvändig i förhållande till samarbetsavtalen mellan NMR och Ryssland. Det tillsätts en arbetsgrupp med deltagande från de nordiska länderna med uppgift att se närmare på utformning av program för samarbetet med Nordvästryssland. Nordiska Ministerrådet kan i år se tillbaks på 20 års närvaro i Ryssland. Kontoret har i väsentlig grad bidragit till att bygga upp kontakter mellan administrationerna och näringslivet i de nordiska länderna och nordvästra Ryssland samt varit kontakt för och stöttat det ryska civilsamhället, inte minst inom kultur- och utbildningsområdet. 

Därför beklagar den danske ordföranden för gruppen av nordiska samarbetsministrar, Carsten Hansen, att Ryssland med sitt beslut att ge kontoret i St. Petersburg  status som ” utländsk agent”,  har skapat en situation som tvingar de nordiska länderna att avveckla kontoret

- Att fortsätta verksamheten under statusen utländsk agent är oacceptabelt för de nordiska ländernas regeringar, säger Carsten Hansen.

- I praktiken finns det inga verksamhetsförutsättningar för kontoret för närvarande. Syftet med Nordiska Ministerrådets närvaro i Nordvästryssland, att skapa tätare förbindelser och bättre nätverk mellan Norden och nordvästryssland, är omöjligt att uppnå som utländsk agent, säger samarbetsminister Carsten Hansen.

Samarbetet med Ryssland är fortsatt viktigt för Nordiska ministerrådet, och den närmaste framtiden får visa på vilket sätt det kommer att fortsätta.

- En så omfattande verksamhet som den som NMR har haft i Ryssland kan inte ställas in över en natt, utan förutsätter ett stort administrativt och organisatoriskt arbete, både i relation till myndigheter, samarbetsparter och anställda, kommenterar generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Kontoren i Nordvästryssland har sammanlagt ett tjugotal anställda som kommer att beröras av beslutet.