Nordisk ministerråd avvikler virksomheten i Nordvest-Russland på ubestemt tid

11.03.15 | Nyhet
Virksomheten ved Nordisk ministerråds informasjonskontor i Nordvest-Russland avvikles på ubestemt tid. Det besluttet de nordiske samarbeidsministrene i dag under sitt møte på Grønland I praksis berører beslutningen kontorene i St. Petersburg og Kaliningrad, samt virksomhetspunktene i Murmansk, Petrozavodsk og Arkhangelsk.

Beslutningen innebærer at Nordisk ministerråd opprettholder det minimumsnivået av ressursbruk som NMR anser som nødvendig i forhold til samarbeidsavtalen mellom NMR og Russland. Det utpekes en arbeidsgruppe med deltakelse fra de nordiske landene som får som oppgave å se nærmere på en utforming av program for samarbeidet med Nordvest-Russland. Nordisk ministerråd kan i år se tilbake på 20 års tilstedeværelse i Russland. Kontoret har i stor grad bidratt til å bygge opp kontakter mellom administrasjonene og næringslivet i de nordiske landene og Nordvest-Russland, samt vært kontakt for, og støttet, det sivile russiske samfunnet, ikke minst innenfor kultur- og utdanningsområdet. 

Derfor beklager den danske lederen for gruppen av nordiske samarbeidsministere, Carsten Hansen, at Russland, med sin beslutning om å gi kontoret i St. Petersburg status som ”utenlandsk agent”, har skapt en situasjon som tvinger de nordiske landene til å avvikle kontoret

- Det er uakseptabelt for de nordiske landenes regjeringer å fortsette virksomheten under status som utenlandsk agent, sier Carsten Hansen.

- I praksis finnes det for tiden ingen forutsetninger for å opprettholde virksomheten ved kontoret. Formålet med Nordisk ministerråds tilstedeværelse i Nordvest-Russland – det å knytte tettere forbindelser og bedre nettverk mellom Norden og Nordvest-Russland – er umulig å oppnå som utenlandsk agent, sier samarbeidsminister Carsten Hansen

Samarbeidet med Russland er fortsatt viktig for Nordisk ministerråd, og tiden fremover får vise hvilke måter det kan fortsette på.

- En så omfattende virksomhet som den NMR har hatt i Russland kan ikke innstilles over natten, men forutsetter et stort administrativt og organisatorisk arbeid, både i relasjon til myndigheter, samarbeidspartnere og ansatte, kommenterer generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Kontorene i Nordvest-Russland har til sammen et tjuetalls ansatte som vil bli berørt av beslutningen.