Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska rådet uttalar sig om Israel och Palestina

08.04.24 | Nyhet
Photographer
Gwenaël Akira Helmsdal Carré
Kriget mellan Hamas och Israel har orsakat stora civila förluster. Under den årliga Temasessionen i Färöarna 8.4, kommenterar Nordiska rådet att de nordiska länderna kan ha en roll i det internationella fredsfrämjandet.

- Fred är en av de nordiska värderingarna och det finns en stark vilja hos de nordiska länderna och Nordiska rådet att arbeta för fredliga lösningar på konflikter. De nordiska länderna har ett gott rykte och åtnjuter stort förtroende i världen som budbärare för fredliga lösningar, säger Vicepresident Oddný G. Harðardóttir.

 

Fred och säkerhet i fokus

Under 2024 har Island presidentskap i Nordiska rådet, det parlamentariska nordiska samarbetet. I sitt presidentskapsprogram har Island ett starkt fokus på fred och säkerhet i det arktiska området, men också internationellt. Vicepresident Oddný G. Harðardóttir och Nordiska rådets socialdemokratiska grupp presenterade uttalandet för Nordiska rådets beslutande organ, presidiet, som enhälligt beslutade att stöda uttalandet under Temasessionen i Torshavn 8.4.2024.

Uttalandet understryker att de nordiska länderna har långa traditioner av att främja och skydda internationella lagar och avtal genom att stötta internationella organisationers arbete framför allt i FN:s regi. De nordiska länderna har tidigare genom åren agerat som internationella fredsmäklare, drivit internationella överenskommelser om fred och nedrustning och skapat ramar för viktiga fredsförhandlingar.