Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Diskussion om säkerhetspolitik och besök hos Finlands president då Nordiska rådets presidium möttes i Finland

12.12.23 | Nyhet
Ett stridsflygplan

JAS 39 Gripen at F17, Kallinge, Sverige

Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Diskussioner om säkerhets- och försvarspolitik genomsyrade Nordiska rådets presidiemöte i Helsingfors 11–12 december. Presidiet träffade också Finlands president Sauli Niinistö i samband med mötet.

Säkerhetspolitik allt viktigare för Nordiska rådet

Efter Rysslands invasion av Ukraina har säkerhets- och försvarspolitik diskuterats mycket inom ramarna för Nordiska rådet. Under presidiemötet i Finland diskuterades rekommendationer både om återuppbyggnaden av Ukraina och om nordisk säkerhet och försvar i den nya geopolitiska verklighet Norden nu står i. Nordiska rådet anser att en totalförsvarsrapport borde tas fram för Norden för att få en bild av hur försvarssamarbetet kan utvecklas framöver. Också ett förslag om stärkt självförsörjning när det gäller energiproduktion och livsmedelsproduktion behandlades.

Nordiska rådets presidium arbetar också med att ta fram förslag till en eventuell uppdatering av Helsingforsavtalet som reglerar det officiella nordiska samarbetet. En möjlig uppdatering kunde också inkludera försvars- och säkerhetspolitik.

Besök hos Finlands president

I samband med mötet bjöds presidiet också in till ett möte med Finlands president Sauli Niinistö där man diskuterade utrikes- säkerhets- och försvarsfrågor med speciellt fokus på nordiskt samarbete.

– Vi hade en bra diskussion med Nordiska rådets presidium om utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor. Tillsammans är vi starka när det gäller att skapa säkerhet, säger Finlands president Sauli Niinistö.

Hela Nordiska rådets presidium deltog i mötet, som hölls på den finska presidentens residens, Talludden.

– Med tanke på läget i världen i dag är det väldigt viktigt att de nordiska länderna samarbetar också inom det säkerhetspolitiska området. Tillsammans kan vi vara en kraft för stabilitet och fred. Islands presidentskapsprogram för Nordiska rådet 2024 har temat Fred och säkerhet i Arktis, så temat kommer att hållas högt på agendan också framöver, säger Helge Orten, vicepresident för Nordiska rådet.

Nordiska rådets presidium på besök hos Finlands president Sauli Niinistö
Photographer
Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Samarbete med Baltikum

Presidiet kom också med ett nytt förslag om att de nordiska regeringarna fördjupar sitt samarbete med de baltiska regeringarna för att stärka båda regionernas ekonomier, frihet och rätt till självbestämmande. De baltiska staterna och Baltiska församlingen är redan i dagsläget högt prioriterade samarbetspartners för Nordiska rådet.

Vindkraft till havs

Nordiska rådets presidium antog som plenarförsamling en rekommendation om satsningar på vindkraft till havs. Nordiska rådet vill att man strömlinjeformar myndighetsprocesser för havsvindkraftprojekt i Norden, att man samarbetar inom forskning och utbildning kring tekniken och att de nordiska kraftnätsbolagen samverkar för ett ännu mer integrerat nordiskt elnät.