Pohjoismaiden työministerit: ”Pohjoismaiden visiotavoitteet edellyttävät oikeudenmukaista vihreää siirtymää”

30.11.23 | Uutinen
Arbetslivsministrar på möte i Reykjavik
Photographer
Björn Lindahl/norden.org

Työllisyysministeriön toimistopäällikkö Carsten Sander Tanskasta, valtiosihteeri Ellen Bakken Norjasta, sosiaali- ja työmarkkinaministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson Islannista, työmarkkina- ja integraatioministeri Johan Pehrson Ruotsista, pääsihteeri Karen Ellemann Pohjoismaiden ministerineuvostosta sekä Suomen työministeri Arto Satonen.

Ketään ei saa jättää jälkeen, kun Pohjola toteuttaa vihreän siirtymän. Tämä oli pääviesti Pohjoismaiden työministerien kokouksessa Reykjavikissa 30. marraskuuta. Kokouksen yhteydessä järjestetään myös pohjoismainen kolmikantainen vuoropuhelu, jonka aiheena on oikeudenmukainen vihreä siirtymä.

– Olemme keskustelleet tänään siitä, miten Pohjoismaiden työelämä voi auttaa toteuttamaan 2030-vision Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena. Oikeudenmukainen vihreä siirtymä on erittäin tärkeä osatekijä tässä työssä, sanoo kokouksen isäntänä toiminut Islannin sosiaali- ja työmarkkinaministeri Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Historiallinen kolmikantakokous

Hallitusten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat kaikista Pohjoismaista kokoontuvat 1. joulukuuta Reykjavikissa käydäkseen dialogia siitä, miten vihreän siirtymän oikeudenmukaisuus voidaan parhaiten taata. Keskustelun pohjana on Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen Nordregio-tutkimuslaitoksen uusi raportti.

– Kolmikantakonferenssin ajoitus on täydellinen, sillä vihreä siirtymä on jo käynnissä. Ilmastonmuutos etenee koko ajan, eikä se odota, Guðmundur Ingi Guðbrandsson toteaa.

Rajat ylittävää liikkuvuutta

Ilmastonmuutos vaatii sitä, että yhteiskunnan kaikki osat edistävät entistä kestävämpää tulevaisuutta. Tämä pätee myös työelämään. Tärkeä osatekijä siirtymän onnistumisessa on rajat ylittävä liikkuvuus.

– Tämänpäiväisessä kokouksessamme mainittiin rajaesteneuvoston uusi raportti, jonka mukaan verosääntöjen yksinkertaistaminen helpottaisi sekä yksilöiden että yritysten liikkumista ja työskentelyä eri Pohjoismaissa. Siten voisimme saada entistä integroituneemmat työmarkkinat, jotka tuottaisivat myös enemmän taloudellista hyötyä. Tämä on kiinnostava näkökulma, Guðmundur Ingi Guðbrandsson toteaa.

Sopeutustoimia tarvitaan

Digitalisaatio, tekoäly ja uusi teknologia tuovat suuria muutoksia ja vaativat sopeutumista ja uutta osaamista sekä työntekijöiltä että yrityksiltä. Myös pohjoismaisen hyvinvointimallin perustekijöihin kuuluvien työehtosopimusten ja sopimuspohjaisten työmarkkinoiden on seurattava aikaansa.

Pohjoismaiden väestön ikääntyminen asettaa sekin uusia vaatimuksia työvoiman saatavuudelle, ja geopoliittisen tilanteen myötä on ilmennyt myös uusia uhkia. Pohjoismaiden on huolehdittava nykyisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä siitä, että mahdollisimman monella työntekijällä on hyvä työilmapiiri ja että myös tasa-arvo huomioidaan, ministerit toteavat.