Nordiska arbetslivsministrar: ”En rättvis grön omställning avgörande för att Norden skall nå visionsmålen”

30.11.23 | Nyhet
Arbetslivsministrar på möte i Reykjavik
Photographer
Björn Lindahl/norden.org

Carsten Sander, kontorchef, beskæftigelsesministeriet, Danmark, Ellen Bakken statssekreterare, Norge, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, social- och arbetsmarknadsminister, Island, Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, Sverige, Karen Ellemann, generalsekreterare, Nordiska ministerrådet, Arto Satonen, arbetsminister, Finland.

Ingen får lämnas kvar på perrongen då Norden genomför den gröna omställningen. Det var huvudbudskapet på de nordiska arbetslivsministrarnas möte i Reykjavik den 30 november. I samband med mötet ordnas också en nordisk trepartsdialog med en rättvis grön omställning som tema.

– Vi har i dag diskuterat prioriteringar för hur arbetslivet i Norden kan bidra till att vi når vår vision för 2030 om Norden som världens mest hållbara och integrerade region. En rättvis grön omställning är en mycket viktig komponent i det här arbetet, säger Islands social- och arbetsmarknadsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson som stod värd för mötet.

Historiskt trepartsmöte

Den 1 december samlas representanter för regeringarna, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna från alla nordiska länder i Reykjavik för att föra en dialog om hur man bäst kan säkra att den gröna omställningen genomförs rättvist. En ny rapport från Nordiska ministerrådets institution Nordregio står som grund för diskussionen.

– Det är perfekt tajming att samlas till en trepartskonferens nu, eftersom den gröna omställningen redan har kommit i gång – klimatförändringen pågår just nu och väntar inte på någon, konstaterar Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Mobilitet över gränserna

Klimatförändringen kräver att alla delar av samhället bidrar till en mer hållbar framtid, och det här gäller också arbetslivet. En viktig komponent i hur Norden kan tackla omställningen är frågan om mobilitet över gränserna.

– Vid vårt möte i dag nämndes en ny rapport från Gränshinderrådet som framhöll att förenklade skatteregler skulle göra det lättare för både invånare och företag i Norden att röra sig och arbeta i de olika länderna. På det sättet kunde vi få en mer integrerad arbetsmarknad som också gav mer ekonomisk vinst – det är spännande, säger Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Omstrukturering krävs

Digitalisering, artificiell intelligens och ny teknologi kommer att medföra stora förändringar och kräver omstrukturering och nya kompetenser både för de individuella arbetstagarna och företagen. Också det kollektiva ramverket med en avtalsbaserad arbetsmarknad som är en av grundbultarna i den nordiska välfärdsmodellen måste följa med sin tid.

Nordens åldrande befolkning ställer också nya krav på tillgången till arbetskraft, samtidigt som det geopolitiska läget gör att nya hot uppstått. I det här samhällsklimatet bör de nordiska länderna försäkra sig om att så många arbetstagare som möjligt har ett gott arbetsklimat och att också jämställdheten beaktas, konstaterar ministrarna.