Pohjoismainen ilmastotyö jatkuu vahvana

02.05.17 | Uutinen
Luftballon
Valokuvaaja
Benjamin Suomela / Norden.org
Pohjoismaiden kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma ja asema suunnannäyttäjänä ovat vahvalla pohjalla. Tämä kävi selvästi ilmi uudesta ilmastojulkilausumasta, jonka Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit hyväksyivät Oslossa tiistaina pidetyssä kokouksessa.

Oslon julkilausuma korostaa ilmastonmuutoksen olevan yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista, ja ministerit ilmaisevat vahvan tukensa ilmastotieteeseen ja tutkimustietoon perustuvalle lainsäädännölle.

– On erittäin tärkeää, että Pohjoismaat astuvat esiin ja ottavat selkeän johtoaseman tässä työssä. Useampien maiden on tuotava esille sitä valtavaa hyötyä, jota vihreään talouteen siirtyminen tuo mukanaan. Pariisin sopimuksen toteuttaminen ei ole pelkästään kohtalon kysymys tulevien sukupolvien kannalta vaan myös taloudellisesti kannattavaa, toteaa Ruotsin kehitysapu- ja ympäristöministeri Isabella Lövin.

Ympäristö- ja ilmastoministerit ilmaisevat julkilausumassaan jatkavansa päättäväisesti työtä Pariisin sopimuksen toteuttamiseksi tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Työn tukemiseksi järjestetään vuonna 2018 vuoropuhelu, jossa kaikkien osapuolten odotetaan tiukentavan 2020-tavoitteitaan senhetkisten tutkimustulosten mukaisesti. Hiilidioksidimaksut ja fossiilisten polttoaineiden tukien poistaminen ovat tärkeitä tekijöitä tässä yhteydessä.

Pohjoisen napajäätikön sulaminen vaikuttaa koko maapalloon

Oslon julkilausumassa kannetaan erityistä huolta siitä, että arktisella alueella lämpeneminen on kaksi kertaa nopeampaa kuin muualla maailmassa. Jääpeitteen kutistuminen horjuttaa maapallon energiatasapainoa, mikä puolestaan vaikuttaa ilmasto-oloihin kaikkialla maailmassa.

– Suomi ottaa vastaan arktisen neuvoston puheenjohtajuuden U.S.A:lta toukokuussa. Puheenjohtajuuskauden aikana Suomi aikoo pitää ilmastoasioista korkealla agendalla, sanoo Suomen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.