Fornyet løfte om et stærkt Norden i klimaarbejdet

02.05.17 | Nyhed
Luftballon
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Den ambitiøse nordiske agenda på klimaområdet og det nordiske lederskab ligger fast. Det stod klart da de nordiske klima- og miljøministre tirsdag vedtog en ny klimadeklaration på deres møde i Oslo.

Oslodeklarationen understreger at klimaforandringerne er en af menneskehedens største udfordringer, og ministrene udtrykker deres klare opbakning til klimavidenskaben og faktabaseret lovgivning.

– Det er utroligt vigtigt, at Norden træder frem og indtager en tydelig lederrolle på klimaområdet. Der er stort behov for lande, som kan demonstrere de enorme fordele, som en omstilling vil medføre. Gennemførelsen af Parisaftalen er ikke kun afgørende for fremtidige generation, men også smart rent økonomisk, siger Isabella Lövin, som er Sveriges minister for internationalt samarbejde og klima.

Klima- og miljøministrene udtrykker i deklarationen deres beslutsomhed med henblik på at Parisaftalens parter skal fortsætte arbejdet for en effektiv og fortløbende gennemførelse af Parisaftalen. Hertil hører en støttende dialog i 2018 hvor alle parter bør overveje at højne ambitionerne for 2020 i tråd med resultaterne af den gældende forskning. CO2-afgifter og udfasning af subventioner til fossile brændsler fremhæves som vigtige værktøjer.

Smeltningen af Arktis påvirker hele jorden

Oslodeklarationen udtrykker især bekymring over at opvarmningen sker mere end dobbelt så hurtigt i Arktis end i den øvrige verden. Med de smeltende iskapper forskubbes den globale energibalance med konsekvenser for klimaforholdene i hele verden.

– Situationen i Arktis er på ingen måde et problem som forbliver i Arktis. Den tøende permafrost frigør metan som bidrager til yderligere opvarmning, og samtidig truer de smeltende ismasser og det stigende havniveau lavtliggende og tætbefolkede samfund over hele jordkloden, siger Norges klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, ordfører for Nordisk Ministerråd for Miljø i 2017.