Förnyat löfte om ett starkt Norden i klimatarbetet

02.05.17 | Nyhet
Luftballon
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Den ambitiösa nordiska klimatagendan och det nordiska ledarskapet ligger fast. Det stod klart när de nordiska miljö- och klimatministrarna på tisdagen antog en ny klimatdeklaration vid sitt möte i Oslo.

Oslodeklarationen understryker klimatförändringen som en av mänsklighetens största utmaningar och ministrarna uttrycker sitt starka stöd för klimatvetenskapen och faktabaserad lagstiftning.

- Det är oerhört viktigt att Norden kliver fram och tar ett tydligt klimatledarskap. Det finns ett stort behov av länder som visar på de oerhörda vinster som finns i omställningen. Genomförandet av Parisavtalet är inte bara en ödesfråga för framtida generationer utan även smart ekonomiskt, säger Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Miljö- och klimatministrarna uttrycker i deklarationen sin beslutsamhet att Parisavtalets parter ska fortsätta arbeta gentemot ett effektivt och kontinuerligt genomförande av Parisavtalet. Till detta hör en stödjande dialog 2018 där alla parter bör överväga att skärpa sina ambitioner för 2020 i linje med gällande forskningsrön. Koldioxidavgifter och utfasning av subventioner till fossila bränslen lyfts fram som viktiga verktyg.

Arktissmältningen påverkar hela jorden

Oslodeklarationen uttrycker särskild oro över att uppvärmningen sker mer än dubbelt så fort i Arktis som i världen i övrigt. Med krympande istäcken rubbas den globala energibalansen med konsekvenser för klimatförhållandena i hela världen.

– Situationen i Arktis är på inget sätt ett problem som stannar i Arktis. Den töande permafrosten frigör metan, som bidrar till ytterligare uppvärmning, och de smältande ismassorna och havshöjningen hotar i sin tur låglänta och tätbefolkade samhällen på hela jordklotet, säger Norges klimat- och miljöminister Vidar Helgesen, ordförande för Nordiska ministerrådet för miljö 2017.