Fornyet løfte om et sterkt Norden i klimaarbeidet

02.05.17 | Nyhet
Luftballon
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Den ambisiøse nordiske klimaagendaen og det nordiske lederskapet ligger fast. Det var klart da de nordiske miljø- og klimaministrene vedtok en ny klimadeklarasjon på sitt møte i Oslo tirsdag.

Oslo-deklarasjonen framhever klimaendringene som en av menneskehetens største utfordringer, og ministrene uttrykker sin sterke støtte til klimavitenskapen og faktabasert lovgivning.

– Det er uhyre viktig at Norden trer fram og tar et tydelig klimalederskap. Det er stort behov for land som viser de enorme gevinstene som finnes i omstillingen. Gjennomføringen av Paris-avtalen er ikke bare et skjebnespørsmål for framtidige generasjoner uten også smart økonomisk, sier Isabella Lövin, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima.

Miljø- og klimaministrene uttrykker i deklarasjonen at de er fast besluttet på at partene i Paris-avtalen skal fortsette å arbeide for en effektiv og kontinuerlig gjennomføring av Paris-avtalen. Til dette hører en støttende dialog 2018 der alle parter bør overveie å skjerpe sine ambisjoner for 2020 i tråd med gjeldende forskningsfunn. Karbondioksidavgifter og utfasing av subsidier til fossilt brennstoff framheves som viktige verktøy.

Issmeltingen i Arktis påvirker hele jorda.

Oslo-deklarasjonen uttrykker spesiell uro over at oppvarmingen skjer mer enn dobbelt så fort i Arktis som i verden ellers. Med krympende isdekker forstyrres den globale energibalansen, med konsekvenser for klimaforholdene i hele verden.

– Situasjonen i Arktis er på ingen måte et problem som stopper i Arktis. Den tinende permafrosten frigjør metan, som bidrar til ytterligere oppvarming, og de smeltende ismassene og havhevingen truer i sin tur lavlendte og tettbefolkede samfunn på hele jordkloden, sier Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen, leder for Nordisk ministerråd for miljø 2017.