Pohjoismaisia energiaratkaisuja – ”Green Growth the Nordic Way” -verkkolehden uusi numero

09.06.16 | Uutinen
Havvindmøller ved Samsø
Valokuvaaja
Anne Sofie Bender/norden.org
Green Growth the Nordic Way -lehden uudessa numerossa on asiaa Pohjoismaisen energiantutkimuksen ja Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) yhteisestä Nordic Energy Technology Perspectives -hankkeesta. Siinä osoitetaan suuntaviivat matkalla kohti hiilineutraalia pohjoismaista taloutta vuoteen 2050 mennessä. IEA:n mukaan tavoite on täysin realistinen. Myös Nokian entinen toimitusjohtaja Jorma Ollilla on oman selvitystyönsä puitteissa saanut tehtäväksi tarkastella, miten tavoitteeseen on mahdollista päästä. Vuonna 2017 hän tulee julkistamaan raportin, jossa analysoidaan pohjoismaista energia-alan yhteistyötä. Vaikka se on jo nyt yksi kansainvälisesti pisimmälle integroituneita yhteistyömuotoja, aina on toki varaa parantaa.

Energiapolitiikka, uusiutuvat energialähteet ja kestävä energiantuotanto ovat avainasemassa ilmastokriisin ratkaisemisessa. Energiahuollosta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden johtajien toukokuisen huippukokouksen julkilausumassa painotettiin, että ”Yhdysvallat ja Pohjoismaat tunnustavat energian keskeisen roolin niiden talouksille, ja että energiaturvallisuus on avain myös yleiseen turvallisuuteen”.

Pohjoismaat ovat ensimmäisinä maina maailmassa onnistuneet irrottamaan talouskasvun energiankulutuksesta ja johtamaan näin muutosta kohti kestävämpää taloutta. Mitä tulee uusiutuvien energianlähteiden liittämiseen osaksi energiatuotantoa, olemme jo tällä hetkellä tilanteessa, jossa maailman tulee IEA:n mukaan olla vuoteen 2040 mennessä, jotta Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyyn alle kahden asteen tavoitteeseen päästään.