Nordiske energiløsninger – ny utgave av "Green Growth the Nordic Way"

09.06.16 | Nyhet
Havvindmøller ved Samsø
Photographer
Anne Sofie Bender/norden.org
I dette nummeret av "Green Growth the Nordic Way" kan du lese om den nye utgaven av Nordic Energy Technology Perspectives, utarbeidet av Nordisk energiforskning i samarbeid med Det internasjonale energibyrået (IEA). Den skisserer veier mot en karbonfri nordisk økonomi innen 2050, et realistisk mål ifølge IEA. I et annet analyseprosjekt har Nokias tidligere administrerende direktør Jorma Ollila fått i oppdrag å utforske deler av denne oppgaven. I 2017 vil han publisere en rapport som analyserer det nordiske energisamarbeidet, som allerede er det mest integrerte i verden, men som utvilsomt har potensial for forbedringer.

Energipolitikk, fornybar energi og bærekraftig energi er sentrale faktorer når det gjelder å løse klimakrisen. Måten vi organiserer energiforsyningen på, er avgjørende for hvordan vi møter utfordringene vi har foran oss, og i fellesuttalelsen fra toppmøtet mellom lederne i USA og Norden i mai ble det lagt vekt på at "USA og de nordiske landene erkjenner den grunnleggende rollen energien spiller i våre økonomier, og at energisikkerhet er avgjørende for sikkerheten generelt".

De nordiske landene var de første som frikoblet økonomisk vekst fra klimautslipp og dermed viste veien mot en mer bærekraftig økonomi. Når det gjelder integrering av fornybare energikilder i elektrisitetsproduksjonen, befinner vi oss allerede nå der IEA sier at verden må være i 2040 for å holde seg under togradersmålet fra Paris-avtalen.