Nordic Energy Solutions – nyt nummer af "Green Growth the Nordic Way"

09.06.16 | Nyhed
Havvindmøller ved Samsø
Fotograf
Anne Sofie Bender/norden.org
I dette nummer af “Green Growth the Nordic Way” kan du læse om den nye udgave af Nordic Energy Technology Perspectives, som er udarbejdet af Nordisk Energiforskning i samarbejde med Det Internationale Energiagentur (IAE). Denne publikation skitserer vejen mod en kulstoffri nordisk økonomi i 2050, hvilket ifølge IEA er et realistisk mål. I et sideløbende analyseprojekt har man bedt den tidligere administrerende direktør for Nokia, Jorma Ollila, om at undersøge dele af denne opgave. I 2017 skal han publicere en rapport med en analyse af det nordiske energisamarbejde, som i dag er det mest integrerede i verden, men som uden tvivl kan blive bedre.

Energipolitik, vedvarende energikilder og bæredygtig energi er nogle af nøglefaktorerne, når det gælder om at løse klimakrisen. Vores måde at organisere energiforsyningen på er altafgørende for vores håndtering af de udfordringer, der venter forude, og i den fælles erklæring fra de amerikanske og nordiske lederes topmøde i maj understregede man, at “USA og de nordiske lande anerkender den fundamentale rolle, som energi har for vores økonomier, og at sikker energiforsyning er nøglen til generel sikkerhed”.

De nordiske lande var de første i verden, der adskilte økonomisk vækst og klimaemissioner og dermed banede vejen for en mere bæredygtig økonomi. Når det gælder integrationen af vedvarende energikilder i vores el-produktion, er vi allerede nået dertil, hvor Det Internationale Energiagentur siger, at verden skal være i 2040 for at holde sig under Paris-aftalens mål om en stigning på maksimalt to grader.